Суспільне відтворення: основні теорії та моделі

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті узагальнено основні підходи до вивчення як окремих фаз суспільного відтворення — виробництва, розподілу, обміну та споживання, так і процесу суспільного відтворення в цілому. Проаналізовано класичні теорії, окреслено перспективи використання їх інструментарію в сучасних умовах; визначено основні тренди дослідження суспільного відтворення крізь призму новітніх теорій.
The article summarizes the main approaches to the study of individual phases of social reproduction —production, distribution, exchanges and consumption, and the process of social reproduction as a whole. The paper analyzes the classical theory, outlines prospects for the use of their tools in modern conditions; identifies the main trends in the study of social reproduction through the prism of the latest theories.
Description
Keywords
суспільне відтворення, виробництво, розподіл, обмін, споживання, social reproduction, production, distribution, exchange, consumption
Citation
Кудінова А. В. Суспільне відтворення: основні теорії та моделі / А. В. Кудінова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 15–25.