Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-02-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведена актуальність і важливість дослідження транснаціональних корпорацій у сучасних умовах, коли формуються глобальні ринки із новою якістю конкуренції та регулювання. Розроблено концепцію формування ефективної бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій, яка дозволяє оптимізувати дедалі значніші капіталопотоки в їх динамічно еволюціонуючих структурах. Підтверджено гіпотезу щодо змін у ХХІ ст. мотиваційних причин транснаціональної акумуляції капіталу із результатими, орієнтованими на сучасні пріоритети розвитку (економічна демократизація, соціалізація, екологізація). Показано, що за умови застосування поряд із традиційним підходом (переважно маркетинговим) фінансового, який враховує циклічний характер процесу обороту капіталу, суттєво коригується архітектура бізнес-моделі в її ключових компонентах: внутрішній потенціал саморозвитку має включати систему ресурсного забезпечення, ефективне управління капіталом, форми організації бізнесу, а врахування змін зовнішнього середовища потребує постійного оновлення бізнес-моделі із модифікаціями, сценарії яких найпоказовіше, з прогностичного погляду, ілюструють запропоновані автором методи.
Description
Keywords
Транснаціональні корпорації, феномен процвітання ТНК, стабільність розвитку, стійкість до кризових потрясінь, акумуляція капіталу, бізнес-моделі розвитку, архітектура бізнес-моделі, внутрішній потенціал саморозвитку, зовнішнє середовище, системний підхід, архітектурні композиції моделей ТНК, життєздатність бізнес-моделі
Citation
Руденко Л. Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій / Л. Руденко // Міжнародна економічна політика. – 2007. – № 1. – С. 32–62.