Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті обгрунтовано неможливість інерційного розвитку світових валютно-фінансових відносин у межах Ямайської валютної системи.
In the article the impossibility of inertial development of world currency-financial relations within the limits of the Jamaican currency system is presented.
Description
Keywords
зовнішній борг, державний борг, плаваючі валютні курси, світова валютна система, саміт Великої двадцятки, external debt, public debt, floating rates of exchange, world currency system, summit of the Big twenty
Citation
Волощенко В. С. Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи / В. С. Волощенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 197–205.