Організаційно-правові аспекти обліку підприємствами банківських кредитів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У ринкових умова господарювання головною формою кредиту є банківський кредит. Суб’єкти кредитних відносин (кредитор і позичальник) зацікавлені в отриманні достовірної, об’єктивної та своєчасної інформації. Саме бухгалтерський облік покликаний забезпечити банки та їх позичальників такою інформацією.
In the market condition of management, the main form of the loan is a bank loan. Subjects of credit relations (creditor and borrower) are interested in obtaining reliable, objective and timely information. It is accounting that is intended to provide banks and their borrowers with such information.
Description
Keywords
кредитні відносини, банківський кредит, кредитор, позичальник, регулювання кредитних відносин, кредитний договір, credit, bank loan, lender, borrower, regulation of credit, credit contract
Citation
Олійник Я. В. Організаційно-правові аспекти обліку підприємствами банківських кредитів / Я. В. Олійник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 521–529.