Ринок цільових облігацій в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено стан ринку цільових облігацій в Україні, проаналізовано динаміку показників його розвитку, визначено умови, у яких функціонував вітчизняний ринок цільових облігацій у 2006—2011 роках.
In the article the state of the purposeful bond market in Ukraine is researched, the dynamics of its indicators is analyzed, the conditions of the domestic purposeful bond market functioning in 2006—2011 are determined.
В статье исследовано состояние рынка целевых облигаций в Украине, проанализирована динамика показателей его развития, определены условия, в которых функционировал отечественный рынок целевых облигаций в 2006—2011 годах.
Description
Keywords
цільові облігації, емітент, інвестор, кредитний рейтинг, дефолт, purposeful bonds, issuer, investor, credit rating, default, целевые облигации, эмитент, инвестор, кредитный рейтинг, дефолт
Citation
Петренко І. П. Ринок цільових облігацій в Україні / І. П. Петренко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 296-304.