Роль позичкового капіталу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано роль і фактичний стан проникнення важелів позичкового фінансування в інноваційну складову економіки України. На основі проведеного дослідження автор дає свої висновки та рекомендації щодо стимулювання інноваційного розвитку в Україні за допомогою інструментів позичкового фінансування.
The article analyzes the role and the actual state of penetration of the leverage loan financing to the innovative component of the economy of Ukraine. On the basis of the conducted research the author gives his conclusions and recommendations as to the stimulation of innovation development in Ukraine through the instruments of debt financing.
Description
Keywords
інноваційний розвиток, кредит, позичкове фінансування, кредитна спілка, факторинг, форфейтинг, лізинг, венчурне фінансування, проектне фінансування
Citation
Шевчук Ю. А. Роль позичкового капіталу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України / Ю. А. Шевчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 78–86.