Дидактичні інструменти формування навички творчого економічного мислення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито особливості використання деяких дидактичних форм навчальної роботи, які сприяють формуванню у студентів креативної аналітичної навички. Конструктивний творчий ефект колективного інтелекту студентів продемонстровано на прикладі тренінгового заняття за навчальним курсом «Соціально-економічна безпека».
In the article the peculiarities of usage of some didactic forms in training work that contribute to the formation of creative analytical skills in students’ activity are fully described. The constructive creative effect of collective students’ intellect is demonstrated on the example of training lesson according to the training course «Social-economic security».
Description
Keywords
ессе, мозговий штурм, диспут, опонування, рецензування, резюмування, проблемні інтерактивні лекції, колективний інтелект, тренінг, соціально-економічна безпека, essays, brainstorming, debate, oppose, summarizing, problem interactive lectures, collective intelligence, training, socio-economic security, reviewing
Citation
Крюкова І. О. Дидактичні інструменти формування навички творчого економічного мислення / І. О. Крюкова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 208–213.