Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
В статті розглянуто питання щодо маркетингу освітніх послуг — одного з напрямків управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад стандарти, які встановлені державою, впливає на розвиток освітніх потреб громадян, формує позитивний імідж навчального закладу, розробляє та впроваджує концепції надання якісних освітніх послуг. Розглянуто чинники, що стимулюють розвиток ринку послуг та зокрема освітніх послуг.
Description
Keywords
ринок послуг, освіта, маркетинг освітніх послуг, вузівські послуги, продукт вузу, освітні програми
Citation
Якименко І. М. Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг / І. М. Якименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 154–162.