Моделювання тенденцій економічного росту національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто підходи до моделювання середньострокових тенденцій розвитку економіки України в сенсі економічного росту. Наведено результати дослідження потенційно можливих темпів приросту валового випуску за умови зростання долі заробітної плати, що були одержані за допомогою нелінійної динамічної односекторної моделі економічного росту.
Description
Keywords
середньострокові тенденції розвитку економіки, нелінійна динамічна односекторна модель економічного росту, темп приросту валового випуску
Citation
Дербенцев В. Д. Моделювання тенденцій економічного росту національної економіки / В. Д. Дербенцев // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 299–310.