Носії облікової інформації: історичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено еволюцію носіїв облікової інформації, способи фіксації даних на них та особливості їх використання від стародавніх часів до сьогодення. Проаналізовано переваги та недоліки сучасних носіїв інформації і на основі отриманих даних зроблено прогноз їх розвитку у майбутньому.
The paper studies the evolution of carrier account information, methods of fixing the data on them and features of their use from ancient times to the present day. The advantages and disadvantages of modern media were analyzed and on the basis of the data obtained the forecast of their future development has been presented.
В статье исследована эволюция носителей учетной информации, способы фиксации данных на них и особенности их использования от древних времен до нынешнего времени. Также проанализированы преимущества и недостатки современных носителей информации и на основе полученных данных сделан прогноз их развития в будущем.
Description
Keywords
носій облікової інформації, документ, перфокарти, перфострічки, електронний документ, carrier of accounting information, document, punched card, punched tape, electronic document, носитель учетной информации, документ, перфокарта, перфолента, электронный документ
Citation
Пронь Н. О. Носії облікової інформації: історичний аспект / Н. О. Пронь // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 340–347.