Нематеріальні активи та знання: їх визначення та обліку сучасній економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
The research analyzes the impact assessment of foreign investors in the capitalization of the domestic banking system.
Рассмотрены вопросы определения активов, интеллектуальной собственности, интеллектуального капитала, интеллектуальных объектов, их движение и влияние на развитие бизнеса.
Description
Keywords
капіталізація, іноземний капітал, банківський капітал, кредитна експансія, capitalization, foreign capital, bank capital, credit expansion, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, активы знаний
Citation
Диба В. М. Нематеріальні активи та знання: їх визначення та обліку сучасній економіці / В. М. Диба // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 339–349.