Відображення в бухгалтерському обліку формування і використання фінансових ресурсів підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Розглядається проблема відображення в бухгалтерському обліку формування та використання джерел фінансових ресурсів підприємства.
The article considers the problem of reflection in the accounting the formation and use of sources of financial resources of the enterprise.
Рассматривается проблема отражения в бухгалтерском учете формирования и использования источников финансовых ресурсов предприятия.
Description
Keywords
фінансові ресурси, джерела фінансових ресурсів, бухгалтерський облік, фонди цільового використання, financial resources, sources of the financial resources, accounting, purpose using funds, финансовые ресурсы, источники финансовых ресурсов, бухгалтерский учет, фонды целевого использования
Citation
Кірданов М. Г. Відображення в бухгалтерському обліку формування і використання фінансових ресурсів підприємства / М. Г. Кірданов // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 281–288.