Побудова розв’язків диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей динаміки цін активів на фондовому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена побудові розв’язків диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей зростання і падіння цін активів на фондовому ринку.
The article is devoted to constructing solutions of differential equations which obtaining dynamic assets in stocks market.
Description
Keywords
Запізнючий експоненціал, ймовірність, диференціальне рівняння
Citation
Шуклін Г. В. Побудова розв’язків диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей динаміки цін активів на фондовому ринку / Г. В. Шуклін // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 208–215.