Участь держави у функціонуванні банківської системі: теоретичні підходи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається проблема державної участі в банківській системі. Проведено розгляд ключових теоретичних концепцій державної присутності у банківській сфері з метою узагальнення та обґрунтування методологічних засад вибору ефективної моделі участі держави в банківській сфері.
The article is devoted to the issue of the government participation in the banking system. The key theoretical concepts of the above issue are considered. The main methodological foundations for the choice of the effective model of the government participation in the banking sphere are generalized and substantiated.
В статье рассматривается проблема участия государства в банковской системе. Проводиться рассмотрение ключевых теоретических концепций государственного присутствия в банковской системе с целью обобщения и обоснования методологических основ выбора эффективной модели участия государства в банковской сфере.
Description
Keywords
державний банк, комерційний банк, участь держави, банківська система, state bank, commercial bank, government participation, banking system, государственный банк, коммерческий банк, государственное участие, банковская система
Citation
Ходакевич С. І. Участь держави у функціонуванні банківської системі: теоретичні підходи / С. І. Ходакевич // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 353–359.