Методика і організація державного фінансового контролю

Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто законодавчі основи податкового контролю.
The article deals with the legislative frameworks in Tax Auditing.
В статье расмотрены законодательные основы налогового контроля.
Description
Keywords
податковий контроль, Tax Auditing, налоговый контроль
Citation
Савченко В. Я. Методика і організація державного фінансового контролю / В. Я. Савченко, І. М. Дондик // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 317–326.