Управління капіталом підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання управління формуванням і використанням капіталу підприємств. Наведено основи системного управління капіталом підприємства як суб’єкта господарювання. Розглянуто принципи визначення, сфери застосування підходів до оцінювання вартості капіталу та її середньозваженої величини. Докладно висвітлено сутність статистичних і динамічних моделей структури капіталу. Особливу увагу приділено менеджменту структури капіталу, базовим принципам, методам та інструментарію управління власним, позиковим капіталом та активами підприємства. Сформульовано теоретико-методичні аспекти оцінювання ефективності менеджменту підприємства з урахуванням сучасних концепцій управління вартістю.
Description
Keywords
Citation
Швиданенко Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2006. – 440 с.