Теоретичні аспекти організації обліку інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання формування положень облікової політики банку щодо інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії, організації технології облікового процесу за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, удосконалення організації поточного обліку і фінансової звітності за інвестиціями банку в асоційовані і дочірні компанії.
Description
Keywords
облікова політика, банк, інвестиції, дочірня компанія, асоційована компанія, організація обліку, консолідована фінансова звітність
Citation
Кузьмінська О. Е. Теоретичні аспекти організації обліку інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії / О. Е. Кузьмінська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 231–243.