Агрегована модель оптимальних інноваційних стратегій розвитку регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання моделювання процесу управління при формуванні наближеної до оптимальної стратегії конкурентоспроможного розвитку регіону. На основі дослідження чинників, які впливають на ефективність та конкурентоздатність реалізації стратегії розвитку, побудована дискретна модель розвитку регіону з екологічним і інноваційним блоками, враховуючи стратегію реструктуризації щодо конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку регіону.
Description
Keywords
Стратегія розвитку регіону, інвестиційний клімат, сценарій розвитку, дискретна модель розвитку, екологічний блок, інноваційний блок конкурентоздатна стратегія розвитку, стратегію реструктуризації
Citation
Кравченко В. Г. Агрегована модель оптимальних інноваційних стратегій розвитку регіону / В. Г. Кравченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 33–41.