Дослідження стійкості розв’язків системи динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами та побудова моделі для дослідження сітуації з безробіттям

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі розглянуто систему лінійних диференціальних рівнянь із коефіцієнтами, що залежать від напівмарковського випадкового процесу, при умові, що одночасно зі стрибками напівмарковського випадкового процесу відбуваються випадкові перетворення розв’язків. Для розв’язків таких систем виведено моментні рівняння першого й другого порядку. Ці рівняння застосовано для дослідження модельних задач, зокрема модельної задачі, що пов’язана з ситуацією із безробіттям у державі.
In article considering the system of linear differential equations with coefficients that depending from Semi-Markov random process as conditions that simultaneous with jump of semi Markov process occurred random transformation of solutions. For solutions that systems received Moments equations first and second order. That equations using for investigating model problem, in particular, research problem unemployment in country.
Description
Keywords
Моментні рівняння, стійкість розв’язків, напівмарківські процеси, стабільність життя
Citation
Джалладова І. А. Дослідження стійкості розв’язків системи динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами та побудова моделі для дослідження сітуації з безробіттям / І. А. Джалладова, М. Ружечкова // Моделювання та інформ. системи в економіці: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. – 2010. – Вип. 82. – С. 180–199.