Роль держави у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід Німеччини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-21
Authors
Василькова, Наталія Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено основні питання сутності і значення державної підтримки провідних університетів в умовах глобальної конкуренції; розглянуто актуальні ініціативи державної політики у сфері вищої освіти в Німеччині.
The paper highlights the main issues concerning the nature and the role of state support for leading universities, especially taking into account the global competition; considers current initiatives of government policy on higher education in Germany.
В статье рассмотрены основные вопросы сущности и значения государственной поддержки ведущих университетов в условиях глобальной конкуренции; рассмотрены актуальные инициативы государственной политики в сфере высшего образования в Германии.
Description
Keywords
ринковоорієнтоване управління університетом, конкуренція, державна підтримка вищої освіти, дослідницькі університети, market oriented university governance, competition, state support for higher education, research universities, рыночноориентированное управление университетом, конкуренция, государственная поддержка высшего образования, исследовательские университеты
Citation
Василькова Н. В. Роль держави у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід Німеччини / Н. В. Василькова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 70–76.