Антикризове управління у банківській діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Підкреслено важливість ефективного антикризового менеджменту при управлінні банківською системою України в сучасних після кризових умовах. Аналізується поняття антикризового управління банком. Досліджено методи антикризового управління банками в Україні на макрорівні (НБУ) та на мікрорівні (банк).
The importance of effective anticrises management in the bank activity in the modern aftercrises conditions is underlined. The notion of anticrises management of the bank is analysed. Methods of anticrises management of the bank in Ukraine are researched on the macro level (NBU) and micro level (bank).
Подчеркивается важность эффективного антикризисного менеджмента при управлении банковской системой Украины в современных после кризисных условиях. Анализируется понятие антикризисного управления банком. Исследуются методы антикризисного управления банками в Украине на макроуровне (Центральный банк) и на микроуровне (банк).
Description
Keywords
антикризовий менеджмент, фінансова стійкість, методи антикризового управління, anticrises management, financial stability, methods of anticrises management, антикризисный менеджмент, финансовая стойкость, методы антикризисного управления
Citation
Чуб П. М. Антикризове управління у банківській діяльності / П. М. Чуб // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 203–211.