Правове регулювання оподаткування операцій з постачання електронних товарів і послуг у сфері транскордонної електронної комерції

No Thumbnail Available
Date
2024-02-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження правового регулювання оподаткування операцій з постачання електронних товарів і послуг у сфері транскордонної електронної комерції. This dissertation provides a comprehensive and systematic study of the legal regulation of taxation of transactions for the supply of electronic goods and services in the field of cross-border electronic commerce.
Description
Keywords
транскордонна електронна комерція, суб’єкт електронної комерції, електронний правочин, постачання електронних товарів і послуг, правове регулювання, правовий статус, юридична особа, нерезидент, податкові правовідносини, оподаткування, міжнародні стандарти оподаткування, принципи оподаткування, податок на додану вартість, платник податку, контролюючий орган, cross-border electronic commerce, e-commerce entity, electronic transaction, supply of electronic goods and services, legal regulation, legal status, legal entity, non-resident, tax legal relations, taxation, international taxation standards, principles of taxation, value added tax, tax payer, controlling authority
Citation
Лабадін В. І. Правове регулювання оподаткування операцій з постачання електронних товарів і послуг у сфері транскордонної електронної комерції : дис. ... д-ра філос. : 081 / Лабадін Віталій Ігорович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2024. – 220 c.