Адаптивне моделювання обсягів тіньової економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто кілька математичних моделей, які описують взаємозв’язок легальної та тіньової економіки України. За допомогою якісного і кількісного аналізу динамічних моделей побудовано інтегральні криві та фазові портрети, що дають змогу дослідити можливі варіанти розвитку подій.
Description
Keywords
тіньова економіка (ТЕ), легальна економіка( ЛЕ), адаптація динамічних процесів, математична модель (ММ), shadow economy (SE), legal economy (LE), adaptation of the dynamic processes, mathematical model (MM)
Citation
Семашко К. Адаптивне моделювання обсягів тіньової економіки України / К. Семашко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 239–247.