Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено результати емпіричного дослідження факторів та складових ціннісної пропозиції магістратури на прикладі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Висунуто та перевірено робочі гіпотези про потреби та очікування студентів від магістратури, а також фактори, що визначають профіль цих потреб та впливають на співвідношення складових продуктового та репутаційного рівнів у профілі ціннісної пропозиції магістратури.
The article represents the results of the empirical study of factors and components of the value proposition of magistrates based on the example of SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman». The hypotheses on the needs of students and their expectations from the magistrates were formulated and tested, as well as the factors determining the profile of the needs affecting the ratio of the components of the product and reputation levels in the profile of the value proposition of magistrates.
Description
Keywords
вищий навчальний заклад, магістратура, маркетинг-концепція, ціннісна пропозиція, потреби, фундаменталізація, вища освіта, university, magestracy, marketing concept, value proposition, needs, fundamentalization, higher education
Citation
Востряков О. В. Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 191–199.