Удосконалення державного управління і забезпечення екномічного зростання як важіль зниження рівня бідності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено питання щодо необхідності та шляхів удосконалення державного управління, забезпечення економічного зростання як чинника подолання бідності. Розкрито зв’язок між якістю державного управління і ситуацією з бідністю та нерівністю в Україні. Показано позитивний зв’язок між економічним зростанням і зниженням рівня бідності. Визначено заходи, необхідні для скорочення бідності та нерівності в Україні.
В статье освещены вопросы необходимости и путей усовершенствования государственного управления, обеспечения экономического роста как фактора преодоления бедности. Раскрыта связь между качеством государственного управления и ситуацией с бедностью и неравенством в Украине. Показана позитивная связь между экономическим ростом и снижением уровня бедности. Определены меры, необходимые для сокращения бедности и неравенства в Украине.
Description
Keywords
бідність, нерівність, державне управління, економічне зростання, соціальний захист, доход, бедность, неравенство, экономический рост, государственное управление, социальная защита
Citation
Фляшнікова А. Б. Удосконалення державного управління і забезпечення екномічного зростання як важіль зниження рівня бідності в Україні / А. Б. Фляшнікова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 116–124.