Напрямки реформування соціального діалогу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено досвід реформування соціально-трудових відносин у країнах ЄС, проведено аналіз проблем і напрямків удосконалення соціального діалогу в Україні.
The article presents the experience of reform of social labor relations in the EU, the analysis of problems and directions improving social dialogue in Ukraine.
В статье автор исследует опыт реформирования социально-трудовых отношений в странах ЕС, анализирует проблемы и направления усовершенствования социального диалога в Украине.
Description
Keywords
cоціально-трудові відносини, соціальний діалог, соціальний капітал, social labor relations, social dialoguе, social capital, cоциально-трудовые отношения, социальный диалог, социальный капитал
Citation
Ільченко Б. В. Напрямки реформування соціального діалогу в Україні/ Б. В. Ільченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 397-401.