Recent Submissions

 • Цілі економічного розвитку України 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Some aspects of small business financing through profit and loss sharing model in Islamic economic doctrine 

  Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Mozgovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ISMA University, 2019-04)
  There have been at least two distinctive approaches to try to overcome the SME finance gap. The first has been to broaden the collateral based approach by encouraging bank lenders to finance SMEs with insufficient collateral. ...
 • Strategic tools for the formation of leadership positions of Ukrainian banking business in a global competitive environment 

  Mozgovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Rudukha, Nataliia; Рудуха, Наталія Євгенівна (ISMA University, 2019-04)
  With the economic growth of Ukraine, taking into account the experience of world leading banks, it is necessary to modernize the financial policy in the country in order to strengthen the competitive position of the banking ...
 • Людський ресурс в умовах глобальних соціотехнологічних викликів 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
 • Стратегії міжнародних банківських груп в Україні 

  Цівина, Маргарита Сергіївна; Tsivyna, M. S.; Цивина, Маргарита Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес-середовищі, систематизовано стратегії ...
 • Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню соціокультурного компоненту глобалізації, виявленню та системному оцінюванню його впливу на економічний розвиток. Автором досліджено особливості формування глобальної ...
 • Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
  У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування ...
 • Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті зумовлена динамічними процесами розвитку глобального ринку освіти, її мета — визначити основні тенденції вищої освіти. Серед них такі: швидко зростає чисельність студентського населення та населення ...
 • Диджіталізація як основа розвитку smart-економіки в глобальному просторі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина М.; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Безпрецедентне поширення інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) виступає визначальним процесом становлення Smart-економіки, корінним чином змінює технологічний базис і всю систему економічних відносин у суспільств ...
 • Сучасні тенденції банківського ринку M&A 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна; Пузан, М. М. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016)
  Мотиви укладання угод M&A у банків можуть бути різними і варіюватися залежно від економічної ситуації на певному ринку. Найближчим часом основними трендами на ринку банківських угод э M&A. У статті проаналізовано періоди ...
 • Цифрова модель зайнятості у світі: загрози та небезпеки 

  Кузнецова, Н. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)
 • Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі 

  Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olha; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Нямещук, Ганна Валеріївна; Niameshchuk, Anna; Нямещук, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі досліджено феномен становлення платформної економіки і запропоновано методологічний формат ідентифікації її ключових понять — «платформний продукт», «платформний проєкт», «платформні інвестиції», «платформні ...
 • Трансформація інструментів фінансування технологічного розвитку: глобальні виклики та тенденції 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, N. M.; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Методичні підходи оцінювання надійності банку в контексті глобальної координації систем банківського нагляду 

  Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Y.; Киян, Егор Михайлович; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  Метою статті є розробка методу оцінювання надійності банку — інтегрального показника ефективності ведення бізнесу комерційним банком. Для розробки інтегрального показника, запропоновано низку нормативів і показників які ...
 • Моделі глобалізації банківської діяльності 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Коваль, Вікторія Василівна; Koval, Viktoriia; Коваль, Виктория Васильевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  Розглянуто експортну і імпортну моделі глобалізації банківської діяльності. Показані їх особливості та сфери застосування. Наведено тенденцію посилення ролі іноземного капіталу у структурі статутних фондів українських ...
 • Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Коваль, Вікторія Василівна; Koval, Viktoriia; Коваль, Виктория Васильевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
 • Стратегії глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Фурсова, Олена Вікторівна; Fursova, Olena; Фурсова, Елена Викторовна; Коваль, Вікторія Василівна; Koval, Viktoriia; Коваль, Виктория Васильевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
  Розглянуто три ключові стратегії нарощування глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків: міжнародних злиттів та поглинань, інвестиційні та інноваційні наведено особливості і сфери застосування кожної із ...
 • Моделі фінансування інновацій 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
  Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень в R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004-2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
 • Європейський Союз та Україна: порівняльний аналіз конкурентного середовища 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Червиць, Ірина (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
  В статті показано ключові характеристики конкурентного середовища країн Європейського Союзу та України, проведено їх порівняльний аналіз в контексті розширення економічних взаємозв'язків суб'єктів підприємницької діяльності ...
 • Прямі іноземні інвестиції китайських транснаціональних корпорацій: динаміка, структура та перспективи 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Шаповал, Анна; Shapoval, Anna (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  В статті розглянуто інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних ринках. Виявлено, що значне зростання обсягів китайських інвестицій за кордоном забезпечує експансію китайського корпоративного сектору ...

View More