Recent Submissions

 • Теоретичні підходи до визначення змісту соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  It’s researched the theoretical issues of social banking, the history of its origin. The allocation of additional social functions of banks is defined. It’s analyzed the statistical data on P2P social operation and ...
 • Кредитні бюро та їх розвиток в Україні 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Херсон : Гельветика, 2015-10)
 • Practices of corporate social responsibility in Ukraine 

  Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Kiriakova, Maryna; Кир'якова, Марина Євгенівна; Кирьякова, Марина Евгеньевна (Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article deals with the practices of CSR of leading in terms of sustainable development Ukrainian-based companies. The development of CSR in Ukraine is rather pushed by business than by society. Responsible initiatives ...
 • Регуляторна банківська політика Європейського Союзу і України: порівняльний аналіз і напрями конвергенції 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Н. Є. (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017-09)
 • Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Досліджено внутрішні та зовнішні чинники модернізації вітчизняної газотранспортної системи (ГТС), виходячи з динаміки її функціонування. Показано еволюцію поглядів на цю проблему, розкрито можливість конвергенції ГТС ...
 • Особливості впровадження системи соціального рейтингу в Китаї 

  Тітова, Олена Сергіївна; Титова, Елена Сергеевна; Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-09-26)
 • Україна на шляху до європейських екологічних стандартів 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Видавництво “Терен”, 2019)
  Представлено огляд експертних оцінок екологічної політики України та порівняльних вимірів екологічної свідомості громадян ЕС та України, визначено основні напрямки гармонізації стратегії економічної політики України та ...
 • Особливості фінансової політики транснаціональних корпоративних структур в умовах глобалізації 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, N. M.; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
 • Оцінка бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності: ЄС і Україна 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Презентована компаративна оцінка сучасних бізнес-практик КСВ європейських та українських компаній. The research presents a comparative evaluation of modern CSR business-practices of the European and Ukrainian companies.
 • Конкурс кейсів «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)» як результат реалізації спільного проекту Жана Моне та ДВНЗ “Кнеу імені Вадима Гетьмана” 

  Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Розглянуті особливості підготовки збірника кейсів з корпоративної соціальної відповідальності в процесі реалізації євроінтеграційного проекту. The features of the collection of training cases on corporate social responsibility ...
 • Фінансовий дисбаланс у сучасному світі 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019-04-19)
 • Socialization of global media: focusing on generation Z 

  Lukianenko, Dmytro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava, 2019)
  This article deals with the contemporary problem of research and identification of the levels, nature and scope of socialization of global media. The authors identify the main trends in the development of the media ...
 • Інституціалізація краудфандінгу в контексті глобалізації 

  Фролов, Дмитро К.; Frolov, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обмеженість фінансових можливостей в умовах тривалого кризового стану в економіці обумовлює необхідність використання додаткових джерел і фінансових механізмів для реалізації інноваційних проектів. У сучасному світі ...
 • Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті 

  ; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, D.; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Рetro; Банщиков, Пётр Гаврилович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна; Верденхофа, Ольга Романівна; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Калита, Петро Якович; Калита, Тарас Петрович; Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна; Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Victoria; Турчанинова, Виктория Евгеньевна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Циркун, Олена Ігорівна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Елена Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У колективній монографії вчених ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та представників Української асоціації досконалості ...
 • Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, Viktoriia; Олейник, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено осмисленню процесів глобалізації, які на сьогодні супроводжуються системною кризовістю з непередбачуваними наслідками, коли стара система Модерну вже є анахронічною, але тією, що гарантує певні права, ...
 • Диспропорційність економічного розвитку у глобальній економіці 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-30)
 • Цифрові трансформації глобального інвестиційного процесу 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • European business-practices of corporate social responsibility: саse study 

  Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...

View More