№ 4 (79) липень – серпень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Аti-технологія динамічного таргетування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Тетяна
  В статті пропонується новий підхід до таргетування, в межах якого ринок збуту визначається як точка перетину зрілості виробничої технології, зрілості товару та зрілості споживача, враховуючи динаміку їх розвитку.
 • Item
  Навчання персоналу – ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Еременко, Максим
  У статті досліджено стан розвитку ринку консалтингових компаній в умовах посилення конкуренції та нестабільності економічної ситуації. Обґрунтовано роль навчання співробітників як стратегічного елементу підвищення конкурентних позицій компаній у галузі. Проаналізовано основні напрями розвитку навчання персоналу у вітчизняних консалтингових компаніях.
 • Item
  Сфера отдыха и туризма: тенденции 2013
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Карина, Елена
 • Item
  Дослідження мотивацій споживачів на ринку питної води
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Співаковський, Сергій
  Проведено аналіз ринку питної води в Україні, який дозволив виявити основні тенденції його розвитку, споживчі мотивації щодо купівлі та використання води, а також сегментувати ринок на основі психографічних та поведінкових критеріїв.
 • Item
  Дослідження етичності маркетингових комунікацій в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Остапченок, Дарина; Верденська, Марина Ігорівна; Дима, Олександр Олексійович
 • Item
  Блеск и нищета рекламного креатива
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Лылык, Ирина Викторовна; Liluk, Iryna; Лилик, Ірина Вікторівна
  В этой статье хочу просто рассказать читателю, что он лично может формировать образы людей в его родном городе и отношение к ним. Мы все воздействуем друг на друга и на среду, в которой живем. Об этом мой рассказ.
 • Item
  Большие возможности при малых затратах или надстройка телефонии для оптимизации работы сотрудников
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Зайченко, Иван
 • Item
  Лид-менеджмент – ключ к трансформации маркетинга в2в
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Юрчак, Александр