Recent Submissions

 • Аti-технологія динамічного таргетування 

  Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  В статті пропонується новий підхід до таргетування, в межах якого ринок збуту визначається як точка перетину зрілості виробничої технології, зрілості товару та зрілості споживача, враховуючи динаміку їх розвитку.
 • Навчання персоналу – ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній 

  Еременко, Максим (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У статті досліджено стан розвитку ринку консалтингових компаній в умовах посилення конкуренції та нестабільності економічної ситуації. Обґрунтовано роль навчання співробітників як стратегічного елементу підвищення конкурентних ...
 • Сфера отдыха и туризма: тенденции 2013 

  Карина, Елена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
 • Дослідження мотивацій споживачів на ринку питної води 

  Співаковський, Сергій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Проведено аналіз ринку питної води в Україні, який дозволив виявити основні тенденції його розвитку, споживчі мотивації щодо купівлі та використання води, а також сегментувати ринок на основі психографічних та поведінкових ...
 • Дослідження етичності маркетингових комунікацій в Україні 

  Остапченок, Дарина; Верденська, Марина Ігорівна; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
 • Блеск и нищета рекламного креатива 

  Лылык, Ирина Викторовна; Liluk, Iryna; Лилик, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  В этой статье хочу просто рассказать читателю, что он лично может формировать образы людей в его родном городе и отношение к ним. Мы все воздействуем друг на друга и на среду, в которой живем. Об этом мой рассказ.
 • Большие возможности при малых затратах или надстройка телефонии для оптимизации работы сотрудников 

  Зайченко, Иван (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
 • Лид-менеджмент – ключ к трансформации маркетинга в2в 

  Юрчак, Александр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)