№ 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Про створення Інституту прикладної та професійної етики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Item
  Символізм у дискурсі вина
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05) Сафонік, Лідія
  It is very pleasant to have a discussion about such a substance, as a wine. A wine is a symbol, not just only the product. The theory of value is important in the discourse of wine as an explanation and understanding the words «sold», «acquires fullness», «the end of the act of perception». The usage of metaphorical descriptions in conversations about wine is the one of the conditions, that successfully describe the wine discourse. The article emphasized, that the globalization of wine and the type of people, buying wine, led to a significant expansion of wine vocabulary. The language helps us to structure our perception and to create our descriptions.
 • Item
  Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09) Симчич, Микола
  У советский период, особенно с 1869 по 1991 г., осуществлено много исследований могилянских курсов философских профессоров. Задача данной статьи — проследить историю этих исследований и оценить их результаты. В статье установлено, что марксистско-ленинская идеология значительно влияла на оценку философии киево-могилянских профессоров. Тем не менее, исследования того времени значительно способствовали легитимизации изучения киево-могилянского наследия как отрасли истории украинской философии.
 • Item
  Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09) Овсянкіна, Людмила
  Стаття присвячена проблемі впливу моральних цінностей на економічну діяльність людини, складному співвідношенню індивідуальних і суспільних цінностей, кінцевою метою якого має стати стабілізація соціуму. Особливу увагу приділено дослідженню економічної свободи як складової індивідуальної свідомості підприємця і необхідної умови сучасного економічного простору.
 • Item
  Науковий здобуток В. І. Шинкарука («стежками» легалізації постмодерністських засад антропології)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09) Вільчинська, Світлана
  В статье рассматриваются философско-антропологические идеи В. И. Шинкарука. Проанализирована их роль в становлении современной антропологической парадигмы украинской философии.
 • Item
  Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09) Петрушкевич, А. В.
  У статті розглянуто спробу М. Фуко розширити межі поняття «несвідомого» на основі багатого історико-культурного матеріалу. Намагання французького філософа замінити передусім психологічне розуміння даного концепту на символічне призвели до створення теорії історикокультурного несвідомого. Автор приходить до висновку, що внаслідок тоталізації несвідомих структур культури відбувається децентрації ролі суб’єкта в культурі.
 • Item
  Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09) Панасюк, Броніслав Якович
  Подано наукову спробу здійснення проекції відомих і власних спостережень життєдіяльності деяких представників тваринного світу на реальну, в широкому аспекті, життєдіяльність людини. З цією метою здійснено філософсько-світоглядне осмислення людини у Всесвіті, на планеті Земля та людини в суспільстві.
 • Item
  Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05) Скринник, Михайло
  Современный кризис персональной идентичности как следствие расщепления, фрагментации бытия личности является результатом утраты ею идентификационного центра. Центром, основой целости бытия индивида постулируется базовая идентичность. В этом измерении самодетерминация как социальная активность личности предстает проявлением его свободы, сущности и персональной идентичности.