Recent Submissions

 • Про створення Інституту прикладної та професійної етики 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Символізм у дискурсі вина 

  Сафонік, Лідія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
  It is very pleasant to have a discussion about such a substance, as a wine. A wine is a symbol, not just only the product. The theory of value is important in the discourse of wine as an explanation and understanding the ...
 • Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час 

  Симчич, Микола (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У советский период, особенно с 1869 по 1991 г., осуществлено много исследований могилянских курсов философских профессоров. Задача данной статьи — проследить историю этих исследований и оценить их результаты. В статье ...
 • Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) 

  Овсянкіна, Людмила (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Стаття присвячена проблемі впливу моральних цінностей на економічну діяльність людини, складному співвідношенню індивідуальних і суспільних цінностей, кінцевою метою якого має стати стабілізація соціуму. Особливу увагу ...
 • Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода 

  Скринник, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
  Современный кризис персональной идентичности как следствие расщепления, фрагментации бытия личности является результатом утраты ею идентификационного центра. Центром, основой целости бытия индивида постулируется базовая ...
 • Науковий здобуток В. І. Шинкарука («стежками» легалізації постмодерністських засад антропології) 

  Вільчинська, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  В статье рассматриваются философско-антропологические идеи В. И. Шинкарука. Проанализирована их роль в становлении современной антропологической парадигмы украинской философии.
 • Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі 

  Петрушкевич, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У статті розглянуто спробу М. Фуко розширити межі поняття «несвідомого» на основі багатого історико-культурного матеріалу. Намагання французького філософа замінити передусім психологічне розуміння даного концепту на ...
 • Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) 

  Панасюк, Броніслав Якович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Подано наукову спробу здійснення проекції відомих і власних спостережень життєдіяльності деяких представників тваринного світу на реальну, в широкому аспекті, життєдіяльність людини. З цією метою здійснено філософсько-світоглядне ...