Recent Submissions

 • Про створення Інституту прикладної та професійної етики 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Перший після Подерв’янського 

  Білоножко, Євгеній Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
 • Візуалізація філософських концепцій. Рецензія на фільм Педро Альмодовара «Шкіра, в якій я живу» 2011 р. 

  Білоножко, Євгеній Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
 • Символізм у дискурсі вина 

  Сафонік, Лідія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
  It is very pleasant to have a discussion about such a substance, as a wine. A wine is a symbol, not just only the product. The theory of value is important in the discourse of wine as an explanation and understanding the ...
 • Містика світла в релігійних традиціях світу 

  Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
 • Проблема об’єктивізму шлюбно-родинних взаємин, як сфери соціально-філософських досліджень (розгляд на прикладі, соціальної доктрини Католицької Церкви) 

  Білоножко, Євгеній Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  В статье рассмотрены основные документов Католической Церкви относительно семьи и брака. Иллюстрация объективного видения данных явлений проводится через противопоставление с либеральным и утилитарным пониманием семейно-брачной ...
 • Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації 

  Соколов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Феномен глобалізації розглядається в рамках принципу всезагального універсуму, що дозволяє розкрити явище глобалізації як цілісний, взаємопов’язаний процес у його різних формах прояву та на різних рівнях функціонування у ...
 • Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб’єкт та буття у феноменологічній філософії) 

  Терещенко, Володимир Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  The article is dedicated to the internal contradictions of the phenomenological conception of E. Husserl, concerned with the idea of the transcendental subject, which have led to M.Heidegger’s withdrawal from Husserlian ...
 • Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час 

  Симчич, Микола (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У советский период, особенно с 1869 по 1991 г., осуществлено много исследований могилянских курсов философских профессоров. Задача данной статьи — проследить историю этих исследований и оценить их результаты. В статье ...
 • Схоластика — універсальна форма раціонального філософствування 

  Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Схоластику характеризуют как рациональный способ философствования, а основным её методом считается толкование священных текстов, содержащих абсолютную истину, явленную человеку в откровении. Цель статьи — показать, что ...
 • Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) 

  Вільчинський, Юрій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  В статье расматриваются некоторые аспекты морфологии экономической истории, а также соотношение экономики и политики, экономики и науки, политики и торговли.
 • Концепт «життя»: неотомістська рефлексія 

  Присухін, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  В статье рассматривается неотомистская позиция толкования концепта «жизнь», согласно которой жизнь ― это наивысшая трансцендентная ценность, определяющая все другие ценности; отражает в себе нетленную жизнь человека как ...
 • Сенс життя як етична проблема 

  Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Жизнь каждого человека имеет тот или иной смысл, независимо от того, сознает он его или нет, понимает его адекватно или неадекватно. Проблема смысла жизни — это проблема нравственного выбора, который зависит от направленности ...
 • Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) 

  Овсянкіна, Людмила (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Стаття присвячена проблемі впливу моральних цінностей на економічну діяльність людини, складному співвідношенню індивідуальних і суспільних цінностей, кінцевою метою якого має стати стабілізація соціуму. Особливу увагу ...
 • Хочеш бути щасливим — будь ним 

  Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У статті здійснено спробу дослідження умов можливості досягнення людиною душевного спокою та рівноваги у складних обставинах сучасного життя. Використано досвід філософських пошуків Г.С. Сковороди щодо вирішення проблеми ...
 • Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об’єктивності вченого 

  Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У статті розглянуто трансформацію уявлень про присутність цінностей у науковому пізнанні. Простежено зміну в епістемології: від класичного ідеалу ціннісної нейтральності науки до усвідомлення ціннісної навантаженості ...
 • Науковий здобуток В. І. Шинкарука («стежками» легалізації постмодерністських засад антропології) 

  Вільчинська, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  В статье рассматриваются философско-антропологические идеи В. И. Шинкарука. Проанализирована их роль в становлении современной антропологической парадигмы украинской философии.
 • Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі 

  Петрушкевич, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  У статті розглянуто спробу М. Фуко розширити межі поняття «несвідомого» на основі багатого історико-культурного матеріалу. Намагання французького філософа замінити передусім психологічне розуміння даного концепту на ...
 • Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) 

  Панасюк, Броніслав Якович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
  Подано наукову спробу здійснення проекції відомих і власних спостережень життєдіяльності деяких представників тваринного світу на реальну, в широкому аспекті, життєдіяльність людини. З цією метою здійснено філософсько-світоглядне ...
 • Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода 

  Скринник, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
  Современный кризис персональной идентичности как следствие расщепления, фрагментации бытия личности является результатом утраты ею идентификационного центра. Центром, основой целости бытия индивида постулируется базовая ...