Recent Submissions

 • Методика оцінки потенціалу сталого розвитку регіону в контексті SMART-спеціалізації 

  Романченко, Т. Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено внутрішні регіональні проблеми обласного регіону та інтерпретовано показники екологічного, економічного, соціального та соціокультурного розвитку регіону.
 • Страховий ринок в аграрній сфері регіонів України 

  Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Страховий ринок в аграрній сфері регіонів України є нерозвинутим. Потрібна низка конструктивних дій з боку регіонального керівництва, щоб ситуація була покращена, серед них: забезпечення достовірної інформації для всіх ...
 • Кадастрові системи як ефективний механізм управління місцевими природними ресурсами 

  Косяк, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Проаналізовано систему кадастрів України. Виділено методологічні підходи та аспекти застосування існуючих кадастрів. Розглянуто майбутні сфери застосування та удосконалення кадастрів для кращого забезпечення інформації у ...
 • Модернізація публічного управління секторальним розвитком економіки 

  Базарна, О. В.; Оболенський, Олексій Юрійович; Оболенский, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розвиток України, орієнтований на європейську інтеграцію, ставить перед державою низку актуальних завдань. Пріоритетного значення серед них набувають: реформування владних відносин та основних секторів економіки, визначення ...
 • Визначення пріоритетів сталого розвитку на регіональному та місцевому рівнях: адаптація цілей сталого розвитку ООН в Україні 

  Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто поняття збалансованого розвитку регіону та окреслено методологічні передумови й принципи експертного визначення системи пріоритетів збалансованого розвитку регіону, категорій політики та індикаторів оцінювання ...
 • Деякі підходи до оцінки сформованості інноваційного простору регіонів України 

  Стенічева, І. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Дані тези висвітлюють сутність та деякі підходи до визначення оцінки сформованості інноваційного простору регіонів України. Пропонується розрахунок і дослідження рейтингу регіонів України за кількістю підприємств, ...
 • Нові виклики для системи адміністративно-територіального управління України в умовах посилення міжнародної регіональної економічної інтеграції 

  Кончин, Вадим Ігорович; Konchyn, Vadym; Кончин, Вадим Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
 • Суспільно-географічна методологія у вивченні регіональних туристичних ринків 

  Мельник, А. О.; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Олексієнко, О. О. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
 • Розвиток міжнародного туризму в умовах українських реалій 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Григорчук, Дарина В.; Hryhorchuk, Darina V. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-10-05)
  У статті розглянуто сучасний стан світового ринку туристичних послуг та його місце у формуванні світового валового продукту. Проаналізовано основні міжнародні тенденції розвитку туризму та визначено його ключові аспекти. ...
 • Формування освітніх програм нового покоління в контексті підвищення автономії університетів 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2016)
  У статті проаналізовано основні засади формування бакалаврських та магістерських освітніх програм. Обґрунтовано необхідність підвищення їх якості з метою підготовки конкурентоздатних, висококваліфікованих фахівців. Зроблено ...
 • Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2014)
  Визначити головні аспекти впливу категорії знання на сучасний економічний розвиток. Обґрунтувати теоретичні та методологічні підходи до управління фактором знань в розрізі формування когнітивної економіки. To determine ...
 • Оцінювання інноваційної стратегії підприємства 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Геселева, Наталія В.; Geseleva, Nataliia V.; Нагорнюк, Олена О.; Nagornyuk, Olena О. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2016)
  В роботі обґрунтувано доцільність впровадження інноваційного проекту ТОВ «Цемлайн» з використанням системної методики оцінювання інноваційних проектів, а також досліджено вплив результатів реалізації проекту на основні ...
 • Брендинг сучасного дизайнерського одягу 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Зимбалевська, Юлія В.; Zymbalevsky, J. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-04-20)
  Інтерпретовано сучасні тенденції українського й глобального ринків дизайнерського одягу, що, передбачає визначення рівня інтегрованості принципів брендингу вітчизняних підприємств легкої промисловості в основні загальносвітові ...
 • Проблеми управління регіоном та його соціально-економічні функції 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Булах, Т. М. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2017-05-24)
 • Інноваційно-інвестиційний потенціал економіки регіонів України 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2010)
  У статті визначені ключові стадії процесу інноваційного розвитку, розглянуті основні складові інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки регіонів України, проаналізовані найважливіші напрямки та практичні форми ...
 • Проблеми управління соціально-економічним розвитком регіону 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Заріцька, Надія Миколаївна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-04-12)
 • Теоретичні аспекти управління регіональними соціально-економічними системами 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Притуленко, А. В. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
 • Предпринимательские структуры Азербайджана: опыт функционирования и перспективы развития 

  Шацкая, Зорина Ярославовна; Мельник, А. А.; Ольшанская, Александра Владимировна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанська, Олександра Володимирівна (Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində mətbu nəşr kimi, 2019-03)
 • Глобалізація як фактор розвитку цифрової економіки та постіндустріального суспільства 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Бєлялов, Т.; Несенюк, Є. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-10-04)
 • Building a competency model student training 

  Olshanska, Oleksandra; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Gumennykova, Tamara; Bila, Olena; Orel, Volodymyr; Perova, Svitlana; Ivannikova, Maryna (Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019-08)
  Decision-making in the field of education is a complex, multi-faceted process, in which a large circle of stakeholders is involved. Of no small importance for making a correct decision is the analysis of information coming ...

View More