Recent Submissions

 • Процес створення фіскального союзу країн ЄС 

  Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто еволюцію створення фінансової системи Європейського Союзу, проблеми, які виникли останніми роками в процесі її функціонування та основні напрямки реформування (модифікації). У ході аналізу основну увагу ...
 • Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana; Небыльцова, Оксана Владимировна; Король, Володимир Іванович; Korol, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено дослідженню як загальних тенденцій, так і особливостей процесів економічної інтеграції у Великій Східній Азії, яка відіграє роль одного із основних центрів сучасного глобального розвитку. Розкрито основні ...
 • Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Константінова, Анастасія Анатоліївна; Konstantinova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено чинники та макроекономічні особливості формування та функціонування міжнародних регіональних економічних об’єднань різних форм. Представлено ієрархічну типологізацію сучасних міжнародних регіональних ...
 • Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Університети як інституції генерування та дифузії знань у своїй діяльності мають враховувати не лише рівень організації чи країни, але й ідивідульної трансформації знань створюючи умови для креативності випускників та ...
 • Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об’єктів інтелектуальної власності 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Бєлєнький, Олексій Юрійович; Bielienkyi, Oleksii; Беленький, Алексей Юрьевич; Столярчук, Вікторія Михайлівна; Stoliarchuk, Viktoriia; Столярчук, Виктория Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті комплексно досліджено сучасні процеси транснаціоналізації світового ринку об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), визначено їх механізми та оцінено вплив на параметри інноваційно-технологічної безпеки країн і ...
 • Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сутність та особливості експорту високотехнологічної продукції в умовах глобальної конкуренції, проведено класифікації його моделей на корпоративному рівні. Виявлено особливості корпоративної мотивації ...
 • Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Кулай, Аліна Василівна; Kulai, Alina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито сутність, етапи становлення і розвитку бюджетної системи Європейського Союзу (ЄС), основні напрями та механізми консолідації національних бюджетних систем країн-членів. Визначено роль і місце бюджету ЄС у системі ...