Collections in this community

Recent Submissions

 • IPO: its problems and perspectives 

  Mansilla Alvarez, Viktor Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  One of the most common activities in the market is IPO. However, in recent years IPOs have endured a severe decline and the world has seen a rise in alternative forms of financing, e.g. ICO. The aim of the article is to ...
 • Формування методичного підходу до оцінки організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств 

  Уварова, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В роботі сформовано науково-методичний підхід до оцінки організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності, який, на відміну від існуючих, базується на засадах експертної оцінки організаційного забезпечення та ...
 • Організація закупівельної діяльності на торгівельному підприємстві 

  Теряєва, Ольга; Папуша, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розглянуто зміст понять «закупівельна діяльність», «організація закупівельної діяльності». Визначено, з яких торгових операцій складається закупівельна діяльність, розглянуто етапи її здійснення та визначено основні елементи, ...
 • Розвиток та тенденції логістики електронної комерції 

  Радочин, Яна; Лиса, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті розглядаються ключові тренди електронної логістики та доводиться важливість технологічних нововведень, також аналізується розвиток ринку інтернет-торгівлі та основні причини зростання. Приводяться методи оцінки ...
 • Енергетична логістика: задачі мікро- і макрорівня 

  Пудичева, Галина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Процеси виробництва та споживання енергії супроводжують майже всі господарські процеси підприємств будь-якої галузі. Монополізація енергетичної сфери, брак інвестицій, відсутність єдиної системи обліку енергії та витрат ...
 • Аналіз сучасних логістичних технологій у сфері транспортних та складських послуг у світі 

  Примаченко, Ганна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Проведено дослідження останніх нововведень у діяльність логістичних компаній. Проведено аналіз діяльності компанії DHL: використання технології Smart Truck для доставки продукції та «Vision Picking» для оптимізації роботи ...
 • Управління логістичними витратами на підприємстві 

  Пєтухова, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуальність управління логістичними витратами не викликає сумніву, разом із тим до сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення логістичних витрат і сутнісного наповнення поняття управління ними. В даній роботі досліджено ...
 • Логістична діяльність в умовах сучасних викликів 

  Лиса, Світлана; Мухаровська, Діана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У даній статті розгортається актуальність логістичної діяльності в сучасних умовах, теоретичні значення терміну «логістика». Також проводиться аналіз логістичної інфраструктури та пропонуються необхідні заходи щодо розвитку ...
 • Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів України 

  Кузнєцова, Катерина; Байло, Олександр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Досліджено тенденції виробництва залізобетонний конструкцій в Україні, проаналізовано та виокремлено сім факторів розвитку вітчизняного ринку будівельних матеріалів, що охоплюють укрупнення бізнесу, локальні особливості ...
 • Сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики: глобальний і національний виміри 

  Васькова, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики в Україні та світі, наведено та охарактеризовано тенденції розвитку логістики в 2020 році, розглянуто проблеми розвитку логістики в ...
 • Шлях інтеграції України в міжнародні логістичні системи 

  Дивинська, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті здійснено критичний аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «логістика», розглянуто парадигми логістики та виділені основні неточності в існуючих поняттях. А також досліджено теоретичні питання інтеграції ...
 • Использование мобильных технологий в современной цифровой экономике 

  Горошко, Андрей (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В современном мире, число пользователей мобильных устройств постоянно и стремительно растет, что влечет за собой бурное развитие рынка мобильных приложений. Ежедневно запускаются сотни приложений, ежемесячно появляются ...
 • Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні 

  Валявська, Наталія; Присяжнюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Передача функцій логістики на аутсорсинг для українського ринку є маловивченим підходом як в науковому розумінні, так і на практиці. На основі виявлення причин, які зумовлюють сучасні компанії передавати свої бізнес-процеси ...
 • Особливості інвестиційних процесів у сільському господарстві 

  Боровік, Любов (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті викладено сутність та особливості інвестиційних процесів у сільському господарстві, від яких залежить соціально-економічний його розвиток. Впливаючи на інвестиційні процеси, інвестиційна політика повинна більш ...
 • Продовольчі банки як інфраструктурний елемент продовольчої безпеки країни 

  Шелудько, Леся (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В боротьбі з продовольчою незахищеністю в розвинених країнах зарекомендували себе міжнародні агенції, які накопичили значні наробки та розробили для цього спеціальну інфраструктуру. Прикладом таких організацій є продовольчі ...
 • Стратегія державної політики щодо кадрового забезпечення аграрного сектору економіки 

  Томілін, Олексій; Томіліна, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розглянуто основні напрями удосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектора економіки, показані сучасні напрями формування персоналу для сільськогосподарських підприємств України. Показана необхідність ...
 • Функціонування регіональних кластерів на національному та глобальному рівні 

  Гурова, Анастасія; Тихоплав, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті розглянуто поняття кластерів. Їх значення для економіки світу. Досліджено сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні, їх кількість та регіони розміщення. З’ясовано, що найчастіше створюються у ...
 • Вектори комунікації керуючої компанії в сфері ЖКГ зі стейкхолдерами 

  Соколенко, Людмила (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Специфічна ознака керуючих компаній в сфері ЖКГ полягає в тому, що ці компанії виступають посередниками між замовниками послуг в сфері ЖКГ та надавачами таких послуг чи виконавцями робіт. З огляду на таку посередницьку ...
 • Care about environment protection in the conditions of effectiveness of sustainable development conception (Example of Georgia) 

  Mghebrishvili, B.; Mghebrishvili, A.; Atoshvili, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  The authors regard environment protection as the necessary condition for meeting demands of future generations. They believe that without taking care about the natural environment supply of resources to production sector ...
 • Концепція «Jobs to be done» як інструмент для ефективного аналізу конкурентної привабливості підприємства 

  Тимошенко, Олександр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  За використанням нового підходу «Jobs to be done» оцінка маркетингової ситуації стає доступнішою, а сегментування простіше. У класичній теорії маркетингу Філіпа Котлера, існує така технологія, як «дослідження цільових ...

View More