Recent Submissions

 • Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи 

  Гурова, Вікторія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-05)
  У роботі представлено дослідження теоретичних засад визначення національних інноваційних систем, проведено аналіз результатів функціонування національних інноваційних систем країн-лідерів світового інноваційного простору, ...
 • Інвестиційна активність у країнах Вишеградської групи: виклики для України 

  Юрчишин, Василь Володимирович; Маркевич, Катерина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05-08)
  У статті розглянуто окремі складові активізації прямого іноземного інвестування і його вплив на економічний розвиток у країнах Вишеградської групи. Визначено особливості політики країн, спрямованої на залучення інвестиційних ...
 • Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Гончар, Ігор Олегович; Gonchar, Igor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-01)
  В умовах підвищення нестабільності в світовій економіці, у статті проаналізовано загальні тенденції світового корпоративного ринку в контексті порушення справ про банкрутство. Описано галузі економіки, які є найуразливішими ...
 • Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини 

  Юлек, Мурат Алі; Yülek, Murat; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-30)
  Україна й Туреччина розташовані на півдні та півночі Чорного моря та нині не мають стратегічних економічних партнерських відносин. До 2002 року економіка Туреччини характеризувалась непостійними темпами розвитку, високою ...
 • Економічне зростання країн і військові витрати: аналіз взаємозв’язку 

  Шахід, Ахмед; Саба, Ісмаіл (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-02)
  У статті зроблено спробу дослідити взаємозв’язок між військовими видатками та економічним зростанням на основі панельних даних 56 країн за період 1995—2011 рр. Оцінювалася модель панельних даних з фіксованими ефектами для ...
 • Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Кравчук, Наталія Ярославівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-07)
  Композиційно дослідження розгортається у двох основних напрямах: перший – аналіз асиметрій глобального розвитку, що активізують гравітаційні процеси у геоекономічному просторі; другий – поглиблене вивчення причин ...
 • Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Мозговий, Олег Миколайович; Бурмака, Микола Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-10)
  У статті досліджено процеси економічної локалізації, соціалізації та інтелектуалізації розвитку. Дослідницький інтерес акцентовано на актуальній проблемі формування і розвитку людського ресурсу організацій як ключового ...