Recent Submissions

 • Cybernetic factors of Ukraine’s global security 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Dmitriieva, Oksana (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  The modern world of distance contact contains cyber challenges that affect learning, work and leisure by putting more pressure than ever before. Smooth transition from work and study to games, doctor’s appointments, ...
 • Economic imbalances management: a combination of global and national aspects of assessment 

  Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Юлія; Malkovska, Yuliia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  У роботі розглядається один із можливих шляхів покращення оцінки економічних дисбалансів. Власне оцінка трактується як важливий інструмент державного управління та прийняття управлінських рішень. Автори припускають ...
 • Strategic management of social development in the context of digitalization 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Koroliuk, Tetiana; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  Розкрито особливості стратегічного управління суспільним розвитком України в умовах цифровізації. В сучасних умовах глобалізаційних трендів обґрунтовано вплив цифровізації на формування конкурентних переваг національної ...
 • Громадянська освіта як відповідь навиклики сучасності та майбутнього 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  The paper discusses the role of civic education as a critical vector for the development of democracy. It is crucial to increase the participation of young people in community life, encourage them to participate in ...
 • Experience of Counteracting Russian Disinformation by Ukrainian Society 

  Sabadosh, Hanna; Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Володимирівна; Усенко, Оксана Владимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  Introduction: Thearticle considers the problem of information manipulation of society. The development of digital technologies has not only benefited us, but also contributed to the fact that fakes have become more and ...
 • Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-11-11)
  Дисертація присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню заходів та розробці практичних рекомендацій щодо політики державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. За результатами дослідження встановлено суть, ...
 • Державне регулювання доходів населення в Україні 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006-08-07)
  Дисертацію присвячено дослідженню методологічних аспектів формування та регулювання доходів населення, відшуканню шляхів забезпечення ефективної реалізації державної політики доходів, а також оцінці можливої динаміки ...
 • Державне регулювання фінансової посередницької діяльності 

  Королюк, Тетяна Олександрівна; Koroliuk, Tetiana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти державного регулювання фінансової посередницької діяльності. Узагальнено та систематизовано критерії розмежування окремих фінансових категорій. ...
 • Механізм державного управління інноваційною діяльністю 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatolii; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
  У дисертації визначені теоретичні і методологічні засади формування механізму державного управління інноваційною діяльністю в економіці України. Розкрито сутність понятійного апарату дослідження інноваційної діяльності у ...
 • Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки 

  Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-29)
  Дисертаційна робота присвячена розробленню науково-методологічних засад та обґрунтуванню пропозицій щодо вирішення прикладних проблем державного управління регіональним розвитком національної економіки. Визначено теоретичні ...
 • Державне управління збалансуванням людського і технологічного розвитку України 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03)
  Дисертація містить наукове обґрунтування концептуальних засад формування та реалізації національної стратегії збалансування людського і технологічного розвитку України. В дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні ...
 • Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-02-12)
  У дисертаційній роботі здійснено аналіз сфери освіти та механізму її фінансового забезпечення з метою формулювання фінансових правил у сфері освіти. Зокрема, висвітлено питання: оцінювання ролі сфери освіти з огляду на її ...
 • Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-01-10)
  У дисертаційній роботі здійснено аналіз сфери освіти та механізму її фінансового забезпечення з метою формулювання фінансових правил у сфері освіти. Зокрема, висвітлено питання: оцінювання ролі сфери освіти з огляду на її ...
 • Цифровий соціальний захист в Україні: передумови та стратегічні виклики 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  За сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій цифрова трансформація стає ключовою вимогою в багатьох суспільних сферах. Цифрові технології довели свою значущість не лише суттєвим підвищенням ...
 • Громадський контроль в системі публічних закупівель: теоретико-прикладні аспекти 

  Карлова, Валентина Володимирівна; Karlova, Valentyna; Карлова, Валентина Владимировна; Оболенський, Олексій Юрійович; Obolenskyi, Oleksii; Оболенский, Алексей Юрьевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проаналізовано особливості громадського контролю у системі публічних закупівель в Україні як інструменту підвищення ефективності публічного управління та стримуючого фактору корупційних ризиків у цій сфері. На ...
 • Оцінювання ефективності правил фінансування освіти 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021)
  Питання фінансових правил в освіті є особливо актуальним для національних економік із низьким рівнем розвитку та незавершеними інституційними реформами, до яких належить українська економіка. Це пояснюється обмеженістю ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...
 • Від парадигми державного управління (Government) до парадигми публічного врядування (Governance): еволюція в економічній теорії 

  Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021)
  В тезах розкриваються визначальні ознаки двох парадигм публічного управління – Government та Governance. Акцентується увага на тих особливих вимогах до економічної політики, які випливають зі змісту парадигм. Ідентифіковані ...
 • Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Аnatolii; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  Статтю присвячено актуальним питанням визначення бюджетної ефективності запровадження інструментів податкового стимулювання інноваційної діяльності. Виявлено концептуальну відмінність між поняттями “бюджетний ефект” і ...
 • Social protection of migrant workers in Ukraine: striving towards European standards under crisis 

  Fedirko, Nataliia; Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 2015-12)
  The article aims to analyse the state of social protection for migrant workers in Ukraine. We investigated the legal status of migrant workers in Ukraine and carried out a comparative analysis of national and European ...

View More