Recent Submissions

 • Економічна динаміка: теоретичний і практичний аспекти 

  Котенок, Андрій Григорович; Kotenok, Andrii; Котенок, Андрей Григорьевич; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • National economy public sector security evaluation as a tool of public administration 

  Radionova, I. F.; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Key factors of foreign investing in Ukraine: global dimension and regulatory restriction 

  Moskalyuk, N. P.; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Антикорупційна стратегія в управлінні публічними закупівлями: практика ЄС та України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Брідня, Надія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Визначено сучасні проблеми організації системи публічних закупівель в Україні та їх вплив на економічний розвиток. Дано оцінку основних кроків українського уряду щодо реалізації антикорупційної стратегії. Здійснено ...
 • Державне фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Визначено сучасні проблеми фінансування сфери вищої освіти в Україні. На основі аналізу видатків зведеного бюджету на вищу освіту, кількості вищих навчальних закладів, їх студентів та академічного персоналу обґрунтовано ...
 • Стратегічні цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку України 

  Чистов, Сергій Миколайович; Chistov, Sergii; Чистов, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Розглядаються стратегічні програми економічного і соціального розвитку України, що розроблялися протягом 1991–2019 рр. Міститься висновок про низький рівень результативності стратегій з позиції інтересів українського суспільства.
 • Стратегічне планування в публічному управлінні: визначення показників досягнення цілей (на прикладі стретегії фінансування сфери освіти) 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Світова практика свідчить про активне використання при стратегічному плануванні політики (англ. policy) принципів орієнтованого на результатах управління (англ. Results-Based Management, надалі – RBM). Розробка стратегії, ...
 • Стратегія уряду технократів в Україні: теорія та практика 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Харченко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  В роботі досліджується основні завдання уряду, які базуються на принципах теорії сучасного урядування «Good Governance». Аналізуються основні напрямки модернізації публічної економіки України. Розглядаються сценарії ...
 • Формування ефективної системи управління та адміністрування публічною економікою: аспект IT 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Сивак, Єлизавета Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  У тезах досліджується проблеми реалізації концепції цифрової економіки та інформатизації системи публічного управління та адміністрування. Розглядається вплив ІТ на публічну службу.
 • Удосконалення державної політики дошкільної освіти в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Шмуратова, Катерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  У роботі пропонується науковий підхід до визначення місця і функції державного регулювання дошкільної освіти для забезпечення покращення освітнього рівня в країні та збалансованого фінансового розподілу ресурсів.
 • Оцінювання прозорості бюджетування на місцевому рівні в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Запровадження сучасного інструментарію забезпечення прозорості бюджетування в Україні розпочато в результаті низки заходів в рамках реформи децентралізації управління. Вагомим внеском стала Методологія оцінки прозорості ...
 • Смарт-спеціалізація у підвищенні спроможності територіальних громад 

  Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Обґрунтовано роль смарт-спеціалізації у підвищенні спроможності територіальних громад. Визначено основні принципи концепції смарт-спеціалізації та акцентовано увагу на необхідності їхньої імплементації в систему стратегічного ...
 • Державне управління в сфері культури як засіб ідеологічного впливу на суспільство 

  Чечель, Олег Миколайович; Chechel, Oleg; Чечель, Олег Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
 • Моделі фінансової консолідації у публічному управлінні розвитком міських агломерацій 

  Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Проаналізовано тенденції формування агломераційних утворень та дано оцінку їх ролі у розвитку національних економік. Розкрито зміст існуючих моделей фінансової консолідації, що застосовуються для розв’язання наявних проблем ...
 • Стрімке зростання державного боргу – ключова перешкода для розвитку економіки України 

  Фоя, Ольга Володимирівна; Фоя, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Розглянуто вплив нарощення державного боргу на економіки України. Акцентовано увагу, що саме високий рівень боргового навантаження зумовлює низькі та нестабільні темпи економічного зростання нашої держави. Зроблено висновок, ...
 • Аналіз мереж публічної політики vs традиційний макроекономічний аналіз політики 

  Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  У тезах висвітлено проблему взаємозв’язку двох підходів до аналізу та формування публічної політики в сфері економіки. Зроблено висновок про можливість та необхідність їх поєднання. Визначено ймовірні способи такого ...
 • Інноваційна індустріалізація: головний напрям антикризової політики 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
 • Управління економікою споживання та безпекою життєдіяльності людини 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Пінтелей, Ігор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Розглянуто загострення проблем сталого розвитку та загроз існування людини на землі. Виокремлено функціональну роль управління економікою споживання як важливого чинника гарантій безпеки життєдіяльності людини.
 • Моніторинг глобального індексу продовольчої безпеки для України 

  Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Висвітлено категорії «продовольча безпека», «продовольча небезпека», «продовольче забезпечення», «глобальний індекс продовольчої безпеки». Досліджено групи показників за якими розраховується глобальний індекс продовольчої ...
 • Управління публічними закупівлями: світовий досвід та проблеми в Україні 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Бондар, Богдан (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Система державних (публічних) закупівель виконує важливу роль у функціонуванні національної економіки, особливо її такої складової, як публічний сектор. Корупція, лобіювання, штучне банкрутство державних підприємств, ...

View More