Recent Submissions

 • Трансформація сфери зайнятості в умовах цифрової економіки 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Гарантування бюджетної безпеки як стратегічний пріоритет сучасних економічних реформ в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Мартінович, Павло Григорович; Martinovich, P. G.; Мартинович, Павел Григорьевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
  У статті розглядаються ключові економічні аспекти бюджетної безпеки України у контексті нової моделі зростання національної економіки «Україна-2020». Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, ...
 • Фіскальний пакт ЄС та необхідність формування ефективної моделі бюджетної безпеки в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Центр економічних досліджень та розвитку, 2015-07)
 • Базові складові ефективного управління локальною економікою на" крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
  статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
 • Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України 

  Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014)
  У статті проаналізовано ступінь збалансованості відображення тріади цілей сталого розвитку у стратегічних документах різнорівневих систем національної економіки. Здійснено узагальнення методичних підходів до означення ...
 • Екологічний контекст макроекономічного стратегування 

  Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018-03)
 • Особливості застосування моделі фінансового програмуванняна сучасному етапі 

  Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Бенчмаркінг в територіальному стратегуванні 

  Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
 • Реформування публічної служби України в умовах донорського впливу міжнародних організацій 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Олівінська, Інна Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сіренко, Яна Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Зовнішня трудова міграція та стан ринку праці в Україні 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Нестерова, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Застосування інструментарію прогнозування ВВП в антикризовому управлінні 

  Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна; Лютий, Ілля Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Впровадження публічної політики розвитку інклюзивного ринку праці в Україні 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, Катерина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Ефективність використання публічних фінансів в умовах реформування публічного управління 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, Марина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Регулювання макрофінансових диспропорцій публічного сектору національної економіки 

  Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Юлія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • The stabilization of the national economy in terms of macroeconomic models with implemented rules 

  Radionova, Iryna; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Mykolas Romeris University, 2018)
  This article is devoted to the issue of macroeconomic models application. It makes an assumption regarding the practical utility of theoretical models with implemented rules for the national economy stabilization. Thus, ...
 • Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України 

  Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
  У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізатори, оцінювалася потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних ...
 • Макроекономіка: базовий курс 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Фінансова база суспільного сектора за економічної кризи 

  Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013)
  У статті досліджується вплив економічної кризи на суспільний сектор економіки деяких країн світу, зокрема на його фінансову базу. На основі аналізу динаміки податкового навантаження та змін його структури охарактеризовано ...

View More