Recent Submissions

 • Инновационные ресурсосберегающие технологии как инструмент маркетинговой стратегии управления угольным предприятием 

  Белявцев, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Анализируются энергосберегающие технологии по дегазации метана на угольных предприятиях Донбасса. В результате дана оценка производства собственной электроэнергии и тепла на установке когенерации и отказа от закупки ...
 • Розвиток підприємств в контексті соціально-орієнтованого маркетингу 

  Белявцев, М. І.; Зайцева, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено один із напрямів розвитку підприємства в соціальному аспекті маркетингу — соціальна відповідальність бізнесу, що є складовою іміджу. Охарактеризовано концепцію соціально-орієнтованого маркетингу, причини ...
 • Особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах 

  Аксьонов, І. М.; Фертюк, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі досліджено особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах, визначено методичні схеми, які продуктивні при переході від домінанти лояльності до емоційності і ентузіазму у взаємодії ...
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Таврія В» 

  Тюлькіна, К. О.; Смірнова, К. В.; Докус, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті дано характеристику підприємства «Таврія В», проведено оцінку його конкурентоспроможності за допомогою SWOT- аналізу та запропоновано подальшу стратегію його розвитку.
 • Формування продуктового сектору аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія 

  Замлинська, В. О.; Замлинський, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Україна є провідною аграрною державою, яка повинна найближчим часом прискорити експортно-орієнтоване виробництво продовольчих ресурсів. У статті докладно розглянуто питання необхідності маркетингових досліджень на підприємствах ...
 • Influence of CorporateSocial Responsibility on the Development of the Concept of Marketing 

  Czubała, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article discusses the influence of corporate social responsibility (CSR) on the development of the concept of marketing. It presents selected definitions of CSR and the features of enterprises that apply the principles ...
 • Маркетингова діяльність в умовах випуску науково-місткої продукції 

  Шиманська, А. А.; Луценко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено теоретичні основи науково-місткого продукту, а також визначено основні його особливості та складові. Наведено детальний аналіз промислових науково-містких підприємств України та світу за однорідними ...
 • Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку соків 

  Шквиря, Н. О.; Сокіл, Я. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Визначено особливості поведінки споживачів соків, враховуючи їх споживчі переваги, мотиви, структуру споживання та систему розподілу доходів. Виявлено основні детермінанти впливу на прийняття рішення про купівлю.
 • Маркетингове управління товарним асортиментом 

  Шарко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення щодо маркетингового управління товарним асортиментом підприємства. Розглянуто сутність управління товарним асортиментом Визначено основними напрямками в галузі формування ...
 • Роль маркетингових інструментів у відновленні довіри споживачів до банківських установ 

  Шаповалова, Е. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується ситуація, що склалася на ринку банківських послуг України в останні два роки через загострення економічної кризи. Досліджено споживчі настрої і виокремлюються чотири сегменти споживачів, залежно від доходів, ...
 • Вибір стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії 

  Чукурна, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена проблемі вибору стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії. Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на прикладі підприємств українського вагонобудування ...
 • До проблеми формування маркетингу сільських територій 

  Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті запропоновано методологічні підходи до визначення маркетингу сільських територій як складного утворення з урахуванням сутності і тенденцій розвитку традиційного маркетингу, територіального маркетингу, сільських ...
 • Екологічна маркетингова система підприємства 

  Поліщук, В. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Зроблено аналіз досліджень і публікацій провідних науковців з екомаркетингу, розглянуто основні фактори використання механізму екомаркетингу. Екомаркетинг є важливим інструментом коригування сучасної виробничої поведінки ...
 • Особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства 

  Мартиненко, Д. О.; MArtinenko, D. А.; Мартыненко, Д. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто сутність та особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах. Проаналізовано основні методичні підходи до вирішення досліджуваної проблеми. Розроблено алгоритм ...
 • Социально ответственный маркетинг: проблемы теории, практики в свете глобального экономического кризиса 

  Орлов, П. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Обґрунтовано концепцію соціальної відповідальності суб’єктів господарювання з виділенням відповідальності перед своїм персоналом, клієнтами та суспільством у цілому, а також необхідності використання соціально відповідального ...
 • Процесний підхід до формування маркетингової моделі товару 

  Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню питань конкурентоспроможності товару, пов’язаних із побудовою моделей товару згідно структурного, структурно-динамічного та процесного підходів. Визначено, що існуючі на сьогодні маркетингові ...
 • Особливості розвитку вітчизняних стартапів 

  Мальчик, М. В.; Попко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ідентифіковано відмінні риси стартапів від класичного бізнесу. Проаналізовано проблеми створення потенційно успішних стартапів в Україні. Обґрунтовано вагомість сучасної діяльності у сфері інноваційних технологій для ...
 • Необхідність маркентингового управління в аграрних підприємствах регіону 

  Мазур, Ю. П.; Макушок, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Для успішного функціцонування аграрних підприємств в умовах зони вільної торгівлі головним завданням є підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції. Одним із важелів для цього є постійно діюча система освіти, яка ...
 • Формування маркетингової товарної стратегії підприємства 

  Кубишина, Надія Сергіївна; Гребньов, Г. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Викладено аналіз маркетингової товарної стратегії підприємства та її стратегічні напрями. Запропоновано етапи реалізації стратегічних орієнтирів розвитку товарної політики на основі внутрішніх і зовнішніх факторів. Розроблено ...
 • Сфери застосування краудсорсингу в автомобілебудуванні: прогресивний досвід 

  Колотова, Н. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено спектр управлінських задач промислового підприємства, що можна розв’язати за допомогою краудсорсингу. Наведено прогресивний досвід застосування краудсорсингу більшої частини спектру управлінських завдань ...

View More