Recent Submissions

 • Цифрові комунікації в системі управління бізнес-організацією 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Андрющенко, Анастасія Р.; Andryshchenko, Anastasiia (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті досліджено передумови і визначено та структуровано технологічно-інструментальні аспекти розвитку систем цифрових комунікації у світі й Україні, які зазнають суттєвих змін під впливом сучасних інноваційних тенденцій ...
 • Соціально-екологічні наслідки розвитку логістичної сфери та шляхи їх вирішення на засадах концепції «зеленої» логістики 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, Владислав Валерійович (Sci-conf.com.ua, 2022-01)
 • Equal rights to economic resources, property ownership and financial services in Ukraine 

  Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна (Tradepreneur Global Academic Platform, 2022-03)
  The gender equality in organizations in Ukraine is analyzed; the impact of genderinequality at the labor market in Ukraine on the economic efficiency is defined. The lastlegislation on gender equality in Ukraine is learned. ...
 • Entrepreneurs’ strategic response to COVID-19 limitations: Ukrainian experience 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна; Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2022)
  COVID-19 quarantine limitations and their effects on business lead to unpredictable environment changes, which require appropriate entrepreneurs’ strategic response. COVID-19 quarantine limitations dramatically affected ...
 • Global technology trends through patent data analysis 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Holionko, Nataliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Голионко, Наталия Григорьевна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павлівна; Батенко, Людмила Павловна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Татьяна Ивановна (IOP Publishing, 2021)
  The future success of companies directly depends on their innovative activity, research and development of newly technologies. The article examines global technological trends by comparing the number of patent applications ...
 • Мета-когнітивні моделі навчання як нова форма інтелектуальних активів організації у VUCA-світі 

  Жукова, Ліліана Леонідівна; Zhukova, Liliana; Муравецький, Святослав Аркадійович; Muravetskyi, Sviatoslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Досліджено завдання мета-когнітивного навчання в умовах VUCA-світу. Визначено роль організації, що навчається, в освоєнні моделі мета-когнітивного навчання. Позначено нові рівні інтелектуальних активів організації у ...
 • Використання моделі «Кеневін» у проєктному менеджменті 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  В роботі висвітлюється проблема вибору адекватної технології управління проєктами в компанії у зв’язку із розвитком традиційної класичної концепції проєктного менеджменту та гнучкої методології Agile. Пропонується ...
 • Упровадження концепції «wellbeing» у корпоративну культуру організації 

  Баніт, Ольга Василівна; Banit, Olha; Банит, Ольга Васильевна; Мерзлякова, Олена; Merzliakova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Проаналізовано поняття «wellbeing» (добробут). Представлено результати дослідження Інституту Геллапа, у результаті якого встановлено, що добробут складається з 5 елементів: здоров’я, професії, фінансів, соціальних зв’язків ...
 • Вплив нестабільного економічного середовища на соціальний розвиток підприємства 

  Максименко, Максим; Maksymenko, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Визначено чинники впливу нестабільності економічного середовища на соціальний розвиток підприємства. Зосереджено увагу на необхідності створення умов для ефективних перетворень у соціальному середовищі підприємства, що ...
 • Трансформація розвитку бізнес-організацій в умовах VUCA- та BANI-світу 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Сімшаг, Ірина Олександрівна; Simshah, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Стрімкий розвиток та впровадження цифрових технологій накладає відбиток на діяльності сучасних бізнес-організацій та підходах до управління ними. Умови, в яких вони функціонують, стають все більше невизначеними та ...
 • Трансформація управлінського консультування у цифровому світі 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Нова цифрова реальність кардинально змінює консалтингову діяльність внаслідок зміни бізнес-середовища, формату запиту на експертну допомогу та появи нових інформаційних платформ і продуктів, які спрощують колабораціонійні ...
 • Стратегічний підхід до розвитку бізнес кластерів 

  Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnova, Zoia; Шершнёва, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто роль стратегій у формування бізнес-кластерів, доведена необхідність балансування стратегій організацій, які входять до кластерів. The role of strategies in the formation of business clusters is considered, the ...
 • Маркетингова стратегія бізнес-організації в умовах цифрової трансформації 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Нікулін, Вадим; Nikulin, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто актуальні питання розроблення та реалізації маркетингової стратегії бізнес-організації в умовах цифрової трансформації. Охарактеризовано динаміку та обсяг ринку Інтернет-реклами в Україні. Визначені ключові ...
 • Розвиток моделі стратегічного підприємництва 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Узагальнено підходи до змісту стратегічного підприємництва. Запропоновано розвиток моделі стратегічного підприємництва на основі змісту етапів процесу стратегічного менеджменту. Different approaches to the strategic ...
 • Гібридизація операційної стратегії як відповідь бізнес-організацій на виклики VUCA-світу 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія; Korotkova, Kseniia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто сутність гібридного підходу, зокрема як його можна застосовувати в формуванні операційної стратегії бізнес-організації. Визначено варіанти використання гібридної операційної стратегії, зокрема у комбінації ...
 • Клієнтоорієнтована стратегія в ощадливому управлінні підприємством 

  Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  За результатами авторського дослідження встановлено доцільність розроблення клієнтоорієнтованої стратегії для ефективного ощадливого управління підприємством. Обґрунтування потоку створення цінності для окремого виду / ...
 • Стратегія розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У статті висвітлені стратегічні напрямки розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA. Зокрема показано значення розширення експорту аграрної продукції та продовольства за рахунок підвищення їх конкурентоспроможності ...
 • Цифрова стратегія бізнес-організації у VUCA-світі 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Досліджується динаміка середовища діяльності сучасних компаній, що характеризується зростаючою нестабільністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю для їх бізнес-результатів. Одночасно цифрові трансформації ...
 • Особливості організаційного іміджу у VUCA-світі 

  Якубова, Катерина Віталіївна; Yakubova, Kateryna; Якубова, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто парадигми SPOD та VUCA-світу. Виділено цінності кожної з парадигм. Позначено цінності VUCA-світу з позиції зовнішніх та внутрішніх іміджевих характеристик організації. The paradigms of SPOD and VUCA-world are ...
 • Виклики в управлінні розвитком малого підприємства 

  Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна; Буркацький, Микита; Burkatskyi, Mykyta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Дослідження спрямовано на розгляд основних викликів, з якими стикається малий бізнесв процесі управління розвитком, зокрема обумовлених сучасними ринковими умовами та світовими трендами. The paper address the main ...

View More