Recent Submissions

 • Модель зрелости управления проектами для малого бизнеса 

  Батенко, Людмила Павловна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павлівна; Склярова, Виктория; Skliarova, Victoriya (Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, 2019-04)
  В глобальном экономическом пространстве научный и практический интерес к анализу и повышению эффективности систем управления проектами стабильно растет. Особенно актуальными являются комплексная оценка и повышение уровня ...
 • Соціальна та компенсаційна політики бізнес організації в контексті нових викликів глобального розвитку 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Гунько, Неля Вікторівна; Hunko, Nelia; Гунько, Неля Викторовна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  Досліджено поняття та особливості дизайнменеджменту як нового підходу в управлінні розвитком підприємства. The concept and features of design management as a new management approach in company’s development were ...
 • Модернізація основних засобів в Україні 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Наверська, Анастасія Юріївна; Naverska, Anastasiia; Наверская, Анастасия Юрьевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  У даній статті розглядаються теоретичні та методичні аспекти модернізації основних засобів (модифікація, побудова, дообладнання, переобладнання, поліпшення, реконструкція, тощо) на підприємствах України. Метою статті є ...
 • Фінансовий контролінг як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

  Недосип, В. О.; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
 • Особливості управління взаємовідносинами стейкхолдерів та підприємств в умовах сталого інноваційного розвитку 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasia; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено існуючі наробки взаємовідносин зацікавлених сторін і підприємств. Автором вивчено підходи до визначення терміну «стейкхолдер» і представлено особливості впливу зацікавлених сторін на підприємство. ...
 • Форсайт-компетентності стратегіста в новій економіці 

  Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetnyak, Tatyana; Решетняк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  За характером діяльності виділено три основні кластери компетентностей стратегіста: аналітичний, синтетичний, прогностичний. Розглянуто трансформацію аналітичних, синтетичних та прогностичних компетентностей та специфіку ...
 • Стратегічний тип мислення: як розвинути? 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Узагальнено рекомендації різних авторів щодо розвитку навичок стратегічного мислення та зроблено висновок про необхідність включення стратегічного мислення до компетентностей і результатів навчання освітньо-професійних ...
 • Вплив історичних подій на розвиток стратегічних компетенцій поколінь 

  Гайдамака, Юлія; Haidamaka, Yuliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У даній статті досліджено питання впливу історичних подій на зміну компетенцій та характеристик поколінь. Врахований вплив цифрової трансформації на бізнес. Запропоновані футурологічні професії для наступного покоління. ...
 • Стратегічна роль іміджу компанії як конкурентної переваги 

  Якубова, Катерина; Yakubova, Katerina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Дослідження присвячено питанням формування іміджу як джерела створення конкурентної переваги. Розглядаються принципи побудови економічної діяльності в епоху інформаційних технологій. Показані відмінності формування ...
 • Implementation of talent management strategy in the organization 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Lyzunova, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The issue of search and development of managerial talents is very important nowadays. The article deals with the directions of effective management and development of personnel of the organization. The advantages of ...
 • Спіральна модель організації сучасного підприємства 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaydak, Mychajlo; Сагайдак, Михаил Петрович; Шапран, Олександр; Shapran, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Ускладнення бізнес-середовища останніми роками, що проявляється в створенні нових зв’язків між контрагентами, відбивається на структурі організацій. Попри це, більша кількість компаній, як і раніше, віддають перевагу ...
 • Стратегічне значення технологій синтезу знань в контексті інтелектуального капіталу 

  Муравецький, Святослав; Muravetskiy, Sviatoslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В роботі розглядається інтелектуальний капітал в контексті його впливу на синтез знань і доданої вартості. Аналізується компоненти інтелектуального капіталу з метою виділення процесів і явищ, що відповідають за синтез ...
 • Конкурентні стратегії в умовах зеленої економіки 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Статтю присвячено проблемі вибору конкурентної стратегії підприємства в умовах зеленої економіки. Охарактеризовано сутність понять «зелена економіка» та «зелений бізнес». Узагальнено теоретичні підходи до класифікації ...
 • Досвід стратегічного зростання від «Старбакс» 

  Гончар, Катерина; Honchar, Kateryna; Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення стратегії компанії, а також складові елементи стратегії зростання та процес її формування і реалізації у одній зі світових компаній «Старбакс». Досліджено ...
 • Сценарний аналіз стратегічної поведінки компаній на ринку олігополії 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Рetro; Банщиков, Пётр Гаврилович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В роботі розглянуто умови здійснення сценарного аналізу поведінки компаній на основі бізнес-симуляцій. Автором проведено моделювання здійснення різних цінових стратегій компаній на ринку олігополії. The conditions of ...
 • Методичні підходи до стратегічного розвитку бізнес-організацій 

  Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnyova, Zoya; Шершнёва, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У статті розглянуті питання системного підходу до стратегічного розвитку бізнес – організацій на основі комплексних стратегій економічного, соціального, організаційного, інноваційного та ін. типів. The article researches ...
 • Посилення стратегії розвитку компанії шляхом запровадження підходів проєктного управління 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Каріна; Sikorska, Karyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Визначено основні напрями підтримки стратегічного розвитку компанії через проєктний підхід. Досліджено проблеми узгодження цілей стратегічного розвитку компанії та цілей проєктів. Обґрунтовано підходи та інструменти ...
 • Бізнес-модель та її зв'язок із стратегією та організаційною архітектурою компанії 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Розглядаються питання появи поняття бізнес-моделі та її сутності і складових, зв’язків із стратегією. В контексті забезпечення реалізації настанов бізнес-моделі та стратегії розкривається зміст організаційної архітектури. The ...
 • Тренди розвитку видавничого бізнесу в Україні 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Elena; Шатилова, Елена Владимировна; Вініченко, Ігнат Юрійович; Vinichenko, Ignat (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Розглянуто особливості функціонування видавничого бізнесу в Україні та за кордоном. Визначено перспективні напрями розвитку українських бізнес-організацій у сфері видавничої діяльності. Features of publishing business ...

View More