Recent Submissions

 • Талант-менеджмент як інноваційна концепція та інструмент управління людськими ресурсами бізнес-організації 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Цимбалюк, Ігор Олександрович; Tsymbaliuk, Ihor; Цимбалюк, Игорь Александрович; Демченко, Олена Володимирівна; Demchenko, Olena; Демченко, Елена Владимировна (Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2021)
  У статті поглиблені теоретичні основи талант-менеджменту, як інноваційної концепції та інструменту управління людськими ресурсами в організації; на основі критичного аналізу наявних трактувань поняття «талант» запропоновано ...
 • Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  У статті на основі критичного аналізу наявних розробок щодо тлумачення змісту, цілей та функцій технологічного менеджменту, сформовано авторське трактування теоретико-методологічних засад цього відносно нового для України ...
 • Технологічний розвиток підприємства: критичне осмислення та авторське трактування 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  Втрата колишніх технологічних надбань та здобутків, необхідність забезпечення конкурентоспроможності української продукції в умовах переходу до економіки знань та очікування нової технологічної революції зумовлюють інтерес ...
 • Кано-метод обґрунтування нового чи удосконалення існуючого продукту (товарів, робіт, послуг) 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
 • Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2015)
  У статті критично проаналізовані наявні пропозиції щодо оцінювання інноваційності підприємства. Базуючись на авторському трактуванні сутності цього поняття та комплексного інтегрального показника, обґрунтовані принципи ...
 • Обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Гижко, Яна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Об’єктом дослідження є управління розвитком медичного закладу. Предмет дослідження — обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі. Мета дослідження — проаналізувати структуру послуг медичного закладу ...
 • Management: strategic imperatives and trends of transformations 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Hagnidze, Inesa; Holionko, Nataliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Kuzmina-Merlino, Irina; Merlino, Massimo; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Sarkisyan-Dikova, Karina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Against the backdrop of rapid global economic and environmental changes around the world, management is also transforming in most industries and areas of activity. The monograph explores the challenges in the ...
 • Інтрапренерство та екзопренерство як нові форми підприємництва дослідження факторів сучасного динамічного розвитку вітчизняних підприємств в умовах Industry 4.0 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaidak, Mikhail; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Одеський національний політехнічний університет, 2019-05)
 • Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес 

  Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання методів щодо оцінки компетентностей у студентів з метою покращення навчального процесу та якісного впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та ...
 • Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Незамедінова, Тетяна Сергіївна; Nezamedinova, Tetiana; Незамединова, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено питання розвитку організаційної культури та її особливості для виробничого підприємства, обґрунтовано інструменти розвитку організаційної культури з урахуванням підходів ощадливого виробництва. Проведено ...
 • Сучасні тенденції цифрових трансформацій економіки 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток цифрової глобальної економіки залежить від трансформаційного потенціалу країн, заснованому на можливостях цифровізації кожної з них. Провідні світові дослідження пояснюють пріоритети, переваги та ризики шляху ...
 • Distance learning: a chance or a headache? 

  Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович; Smakohrai, Maksym (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • The impact of digitalization and quarantine restrictions (COVID-2019) on ensuring the quality of educational services 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Simshah, Irina; Сімшаг, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Organizational culture management in mergers and acquisitions 

  Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Intangible assets as a strategic imperative of innovation management 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Yakubova, Katerina; Якубова, Катерина Віталіївна; Якубова, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Digital transformation of operating models of business organizations under the influence of modern technological trends 

  Osokina, Alla; Осокіна, Алла Вікторівна; Осокина, Алла Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Digital technologies influence on business organization management 

  Shatilova, Olena; Шатілова, Олена Володимирівна; Шатилова, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Trends of digital transformation in the modern management 

  Holionko, Nataliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Голионко, Наталия Григорьевна; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Особливості впровадження концепції відкритих інновацій 2.0 в умовах діджиталізації бізнес-середовища 

  Лазаренко, Юлія Олександрівна; Lazarenko, Yuliia; Лазаренко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні аспекти концепції «відкритих інновацій 2.0» як сучасної моделі мережевої інноваційної співпраці та визначено особливості її імплементації на мікрорівні в умовах цифрових трансформацій бізнес-середовища. The ...
 • Використання компетентнісного та стейкхолдер-підходів у забезпеченні менеджменту власної кар’єри 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaidak, Mikhail; Сагайдак, Михаил Петрович; Сімшаг, І. О. (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021-05)

View More