Recent Submissions

 • Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05)
  Дисертація присвячена розробці теоретико-методичних і прикладних аспектів побудови і функціонування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (МЗІПП). Проведено аналіз та впорядкування понятійно-кат ...
 • Управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу (за матеріалами підприємств фармацевтичної промисловості України) 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
  Дисертація присвячена розробленню теоретико-методичних і прикладних аспектів забезпечення ефективного управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу. У роботі здійснено аналіз понятійно-ка ...
 • Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України) 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostrуakov, O. V.; Востряков, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-10-25)
  Дисертація присвячена комплексному вирішенню проблеми удосконалення теоретико-методичного забезпечення формування збалансованої системи управління підприємством. Виявлено концептуальні положення формування ефективних ...
 • Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, V. V.; Лещинская, Виктория Валериевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-16)
  Досліджено генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію підприємства та методологію її формування. Визначено, що різноманітність існуючих підходів у сфері стратегічного управління обумовлює відповідну поліваріантність ...
 • Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, V. V.; Лещинская, Виктория Валериевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-12)
  Досліджено генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію підприємства та методологію її формування. Визначено, що різноманітність існуючих підходів у сфері стратегічного управління обумовлює відповідну поліваріантність ...
 • Управлінське консультування розвитку підприємств 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-04)
  Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню проблеми обґрунтування наукової дисциплінарності, поглиблення методологічних засад та розвинення методичного інструментарію управлінського консультування ...
 • Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг 

  Сагайдак, Михаил Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-27)
  Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг. За результатами дослідження виявлено закономірності еволюції теорії внутрішнього маркетингу ...
 • Корпоративная культура как составляющая ценность внутреннего маркетинга 

  Сагайдак, Михаил Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович (Минский инновационный университет, 2013-03)
  В статье, с учетом основных подходов к трактовке дефиниции «культура» и «ценности», определен понятийно-категорийный аппарат, базовые корпоративные и личные (индивидуальные) ценности персонала, позволяющие рассматривать ...
 • Стратегические активы как базис реализации стратегического процесса предприятия 

  Востряков, Александр Владимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Олександр Володимирович (Минский инновационный университет, 2013-03)
  В статье раскрыты сущность, место и роль стратегических активов в процессе реализации стратегии предприятия. Обосновывается структурная композиция, взаимосвязь и взаимообусловленность знаний, компетенций и динамических ...
 • Вища освіта під час пандемії 

  Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент налагодження комунікацій з цільовою аудиторією 

  Віннікова, Інна Ігорівна; Vinnikova, Inna; Винникова, Инна Игоревна; Пономаренко, І. В.; Ponomarenko, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Виходячи з діджиталізації ключових процесів на глобальному та національному рівнях доведено доцільність вивчення інтернет-маркетингу, який виступає у якості важливого напряму діяльності компанії. Встановлено наявність ...
 • Assestmnets of manageral and entreprenerial competences for bacheors and masters of economic universities 

  Banschykov, Petr; Банщиков, Петро Гаврилович; Банщиков, Пётр Гаврилович; Pazdrii, Vitalii; Паздрій, Віталій Ярославович; Паздрий, Виталий Ярославович (ROST, 2017-10)
  The proposed paper describes the theoretical and practical aspects of implementing the certification of managerial and economic competences using business simulation ViAL +. Certificate.
 • Using of Business-Simulation for Forming Entrepreneurial Competences in High Education of Ukraine 

  Pazdrii, Vitalii; Паздрій, Віталій Ярославович; Паздрий, Виталий Ярославович; Banschykov, Petr; Банщиков, Петро Гаврилович; Банщиков, Пётр Гаврилович; Gryschenko, O.; Грищенко, А. В. (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2017)
  In this article we describe the first and most popular Ukrainian business simulation ViAL+. It is an interactive system, modelling main business processes at the real market. The interactive learning environment focuses ...
 • Simulation System in Educational and Career Guidance State Policy of Ukraine 

  Pazdrii, Vitalii; Паздрій, Віталій Ярославович; Паздрий, Виталий Ярославович; Banschykov, Petr; Банщиков, Петро Гаврилович; Банщиков, Пётр Гаврилович; Kosyk, Victoria; Tropina, Irina; Hryshchenko, Oleksandr (EasyChair, 2019-05-26)
  This short paper described experience of using business-simulation into education and entrepreneurship supporting state policies. We are talking about All-Ukrainian business-tournament “Strategy of Firm”, which open ...
 • Using of Business-Simulation for Entrepreneurial Education of Youth 14–19 ages (in schools, colleges, universities) in Ukraine 

  Pazdrii, Vitalii; Паздрій, Віталій Ярославович; Паздрий, Виталий Ярославович; Banschykov, Petr; Банщиков, Петро Гаврилович; Банщиков, Пётр Гаврилович; Kostenko, Larysa; Zadorozhnyi, Oleksandr (EasyChair, 2020-06-21)
  The main topic of this articles focused on ways of introducing and using of modern simulation into education of youth 14–19 ages in schools, colleges, institutes and universities of post-socialistic countries (for ...
 • Використання бізнес-симуляцій для формування стратегії компаній у цінових війнах 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchikov, Petr; Банщиков, Пётр Гаврилович (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2020-12)
  Теорія цінових війн спирається на фундаментальні положення про раціональність поведінки фірм-конкурентів. Проте, економічна практика свідчить про те, що компанії далеко не завжди поводяться раціонально. За таких умов ...
 • Забезпечення зрілості управління проектами: методичні підходи та практична реалізація 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна; Москалюк, Вікторія; Moskaliuk, Victoria (Тернопільський національний економічний університет, 2020)
  Вступ. За останні роки відбувається переосмислення вітчизняним бізнесом ролі проектного менеджменту у забезпеченні ефективної реалізації планів стратегічного розвитку компаній, забезпеченні їх ринкового успіху в умовах ...
 • Проєктний менеджмент як важливий управлінський інструмент у діяльності об’єднаних територіальних громад 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Нотевський, Є. В. (Запорізький національний університет, 2021-02)
 • Інформаційне забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств в Україні: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Селезова, М. В. (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  У статті визначено суб’єкти аналізу інноваційної діяльності, які створюють та використовують інформаційний базис для прийняття рішень, проведення аналізу, подальшого обліку інновацій. Охарактеризовано інформаційне підґрунтя ...
 • Аналіз основних тенденцій на світовому ринку одягу 

  Голіонко, К. Д.; Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (Херсонський національний технічний університет, 2020-04-28)

View More