Recent Submissions

 • Система організації процесу проектного фінансування 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті систематизовано процес організації проектного фінансування через сукупність принципів та етапів організації процесу фінансування проектів, суб’єктів та об’єктів, методів та джерел формування капіталу, методології ...
 • Аналітичне забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків України: вимушена трансформація 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена дослідженню проблем формування якісного аналітичного забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків в умовах трансформації банківського сектору України. В роботі представлено методологію маркетингового ...
 • Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень облікового забезпечення управління бюджетними установами в контексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджетною сферою. Методологічною основою ...
 • Проблеми та перспективи впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна; Gnylytska, Larisa; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Суплякова, Ольга Вячеславівна; Suplyakova, Olga; Суплякова, Ольга Вячеславовна; Хілько, Анастасія Юріївна; Khilko, Anastasia; Хилько, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито основні проблеми сучасної практики впровадження соціального звітування в Україні, визначено пріоритети у виборі форматів соціальних звітів та охарактеризовано елементи соціальної політики, що знаходять ...
 • Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Sergii; Ходакевич, Сергей Иванович; Коваленко, Олександр Сергійович; Kovalenko, Oleksandr; Коваленко, Александр Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Зроблено історичний екскурс становлення та розвитку кооперативних банків як провідної форми кредитної кооперації. Досліджено зарубіжну практику діяльності кооперативних банків у деяких європейських країнах, а також їх роль ...
 • Сучасний стан банківського кредитування населення в Україні 

  Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Juliia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сучасний стан банківського кредитування населення в Україні. Показано місце кредитів для населення у структурі кредитів, що надаються банками України. Проаналізовано динаміку розвитку різних видів ...
 • Банківський нагляд на основі теорії ігор 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Банки відіграють надзвичайно важливу роль в економіці і тому їх діяльність ретельно регулюється і контролюється. У даній статті розглянуто відносини між банками і органами банківського нагляду і досліджено, як наглядові ...
 • Інновації у фінансовій діяльності уряду в умовах соціальних трансформацій 

  Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розвиток сучасних суспільств супроводжують соціальні трансформації. Інновації, які відбуваються в державному секторі економіки, безпосередньо залежать від них. Дане дослідження спрямоване на вивчення застосування інновацій ...
 • Розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто розробку моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Метою дослідження є розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації ...
 • Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції 

  Кучер, Тарас Леонідович; Kucher, Taras; Кучер, Тарас Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито вплив запровадження та нарощення використання інноваційних інструментів фінансового ринку на процес трансформації локальних заощаджень в інвестиції. За допомогою порівняльного аналізу було продемонстровано ...
 • Використання показнику левериджу у банківському пруденційному нагляді 

  Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliia; Куць, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Ключовим завданням статті є дослідження концепції левериджу банківських установ, еволюції підходів до розуміння та оцінки левериджу та вивчення перспектив його використання в банківському нагляді України з метою протидії ...