Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Risk and return for cryptocurrencies as alternative investment: Kohonen maps clustering 

  Kaminskyi, Andrii; Камінський, Андрій Б.; Каминский, Андрей Б.; Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Pysanets, Kostiantyn; Писанець, Костянтин К.; Писанец, Константин К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-tifying the process of forming new class of alternative investment assets. There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria capitalization ...
 • Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової ...
 • Вплив розвитку четвертої індустріальної революції на дивергенцію і конвергенцію економічної нерівності для різних країн світу 

  Кобець, Віталій М.; Kobets, Vitaliy; Кобец, Виталий Н.; Яценко, Валерія О.; Yatsenko, Valeria; Яценко, Валерия О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Вибір між економічною ефективністю та соціальною справедливістю став ключовою проблемою в економічному розвитку, оскільки в сучасній економічній системі, яка наблизилася до оптимуму Парето, досягнення обох цих цілей є ...
 • Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності моделей кредитного скорингу 

  Клебан, Юрій В.; Kleban, Yuriy; Клебан, Юрий В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проведено дослідження з пошуку найефективнішого підходу до попередньої обробки характеристичних ознак позичальників з метою підвищення точності передбачення дефолтів за кредитними зобов’язаннями. Проаналізовано ...
 • Геомаркетинговий підхід в задачі розміщення: порівняльний аналіз трьох алгоритмів кластеризації 

  Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Кострінчук, Денис О.; Kostrinchuk, Denis; Костринчук, Денис А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В результаті дослідження було вирішено задачу оптимізації мережі кав’ярень у місті Харків, яка полягала в тому, щоб знайти такі місця розташування торгівельних точок, щоб мережа кав’ярень рівномірно покривала усе місто, ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • Застосування багатошарових персептронів для класифікації позичальників-юридичних осіб 

  Григорович, Ольга В.; Hryhorovych, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено пошуку оптимальної архітектури нейронної мережі типу багатошаровий персептрон для мінімізації похибкипершого роду при вирішенні задачі класифікації позичальників-юридичних осіб за рівнем кредитоспроможності. ...
 • Оценка качества развития информационной экономики в Азербайджанской республике 

  Иманов, К. Дж.; Imanov, Gorkhmaz; Іманов, К. Дж.; Гаджизаде, М. Э.; Hajizadeh, Mahmud; Гаджизаде, М. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статье исследуется проблема становления и развития информационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что настоящее время в республике развитие информационно‐коммуникационных технологий определено, как приоритетная ...
 • Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств 

  Іванченко, Геннадій Федорович; Ivanchenko, Hennadii; Иващенко, Геннадий Фёдорович; Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method 

  Syniavska, Olga; Синявська, Ольга О.; Синявская, Ольга А.; Oliinyk, Viktor; Олійник, Віктор М.; Олейник, Виктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The study analyzed the existing mathematical methods and models for assessing the quality of banking services. It is determined that they have the following disadvantages: consumers evaluate services in the form of the ...
 • Нейромережеві методи прогнозування надійності українських банків 

  Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті запропоновано підхід до аналізу надійності комерційних банків із застосуванням багатошарових нейронних мереж і карт Кохонена та проведено їх апробацію на прикладі банківської системи України з 2014 по 2018 роки ...
 • Дослідження поведінкових особливостей трейдерів: поєднання методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання 

  Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Дек, Антон О.; Dek, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Проведено дослідження поведінкових особливостей трейдерів з використанням методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання. Для аналізу впливу раціональності на прибутковість трейдерів було зібрано ...
 • Применение нейронных сетей в управлении энергоэффективностью предприятия 

  Клепикова, Светлана В.; Klepikova, Svitlana; Клепікова, Світлана В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статья посвящена созданию методики использования нейронных сетей при решении задач управления энергоэффективностью предприятия, позволяющей получить приближенное ожидаемое значение энергоемкости производства в зависимости ...
 • Побудова ансамблів моделей кредитного скорингу 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Колечко, Д. В.; Kolechko, Dmitriy; Бень, В. П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Calibration of Dupire local volatility model using genetic algorithm of optimization 

  Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Victor; Бондаренко, Віктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The problem of calibration of local volatility model of Dupire has been formalized. It uses genetic algorithm as alternative to regularization approach with further application of gradient descent algorithm. Components ...
 • Visibility graphs and precursors of stock crashes 

  Soloviev, Vladimir; Соловйов, Володимир М.; Соловьев, Владимир Н.; Solovieva, Viktoria; Соловйова, Вікторія В.; Соловьева, Виктория В.; Tuliakova, Anna; Тулякова, Анна Ш. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the daily ...
 • Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття висвітлює головні ускладнення в процесі побудови та застосування нейронних мереж, які пов’язані, перш за все, з підбором оптимальної внутрішньої структури, а для мереж типу карти Кохонена – кількості нейронів у ...
 • Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб’єктів у сфері фінансової безпеки 

  Щербаков, Єгор Ю.; Shcherbakov, Yehor; Щербаков, Егор Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проведено дослідження з вибору найефективніших математичних методів та оптимальних комбінацій параметрів попередньої обробки даних у вирішенні завдань біометричної ідентифікації. Досліджено етапи підготовки даних, ...
 • Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці 

  Лисенко, Юрій Г.; Lysenko, Yurii; Лысенко, Юрий Г.; Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів інтелектуальних обчислень ...
 • Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей 

  Кононова, Екатерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Катерина Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В условиях перехода к е-обществу количество ежедневно генерируемой информации растет стремительными темпами, при этом оценивать ее качество и достоверность становится все сложнее. Это ведет к формированию повышенного спроса ...

View More