Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method 

  Syniavska, Olga; Синявська, Ольга О.; Синявская, Ольга А.; Oliinyk, Viktor; Олійник, Віктор М.; Олейник, Виктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The study analyzed the existing mathematical methods and models for assessing the quality of banking services. It is determined that they have the following disadvantages: consumers evaluate services in the form of the ...
 • Нейромережеві методи прогнозування надійності українських банків 

  Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті запропоновано підхід до аналізу надійності комерційних банків із застосуванням багатошарових нейронних мереж і карт Кохонена та проведено їх апробацію на прикладі банківської системи України з 2014 по 2018 роки ...
 • Дослідження поведінкових особливостей трейдерів: поєднання методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання 

  Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Дек, Антон О.; Dek, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Проведено дослідження поведінкових особливостей трейдерів з використанням методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання. Для аналізу впливу раціональності на прибутковість трейдерів було зібрано ...
 • Применение нейронных сетей в управлении энергоэффективностью предприятия 

  Клепикова, Светлана В.; Klepikova, Svitlana; Клепікова, Світлана В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статья посвящена созданию методики использования нейронных сетей при решении задач управления энергоэффективностью предприятия, позволяющей получить приближенное ожидаемое значение энергоемкости производства в зависимости ...
 • Оценка качества развития информационной экономики в Азербайджанской республике 

  Иманов, К. Дж.; Imanov, Gorkhmaz; Іманов, К. Дж.; Гаджизаде, М. Э.; Hajizadeh, Mahmud; Гаджизаде, М. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статье исследуется проблема становления и развития информационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что настоящее время в республике развитие информационно‐коммуникационных технологий определено, как приоритетная ...
 • Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств 

  Іванченко, Геннадій Федорович; Ivanchenko, Hennadii; Иващенко, Геннадий Фёдорович; Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Побудова ансамблів моделей кредитного скорингу 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Колечко, Д. В.; Kolechko, Dmitriy; Бень, В. П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує ...
 • Calibration of Dupire local volatility model using genetic algorithm of optimization 

  Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Victor; Бондаренко, Віктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The problem of calibration of local volatility model of Dupire has been formalized. It uses genetic algorithm as alternative to regularization approach with further application of gradient descent algorithm. Components ...
 • Visibility graphs and precursors of stock crashes 

  Soloviev, Vladimir; Соловйов, Володимир М.; Соловьев, Владимир Н.; Solovieva, Viktoria; Соловйова, Вікторія В.; Соловьева, Виктория В.; Tuliakova, Anna; Тулякова, Анна Ш. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the daily ...
 • Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття висвітлює головні ускладнення в процесі побудови та застосування нейронних мереж, які пов’язані, перш за все, з підбором оптимальної внутрішньої структури, а для мереж типу карти Кохонена – кількості нейронів у ...
 • Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб’єктів у сфері фінансової безпеки 

  Щербаков, Єгор Ю.; Shcherbakov, Yehor; Щербаков, Егор Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проведено дослідження з вибору найефективніших математичних методів та оптимальних комбінацій параметрів попередньої обробки даних у вирішенні завдань біометричної ідентифікації. Досліджено етапи підготовки даних, ...
 • Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці 

  Лисенко, Юрій Г.; Lysenko, Yuriy; Лысенко, Юрий Г.; Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів інтелектуальних обчислень ...
 • Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей 

  Кононова, Екатерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Катерина Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В условиях перехода к е-обществу количество ежедневно генерируемой информации растет стремительными темпами, при этом оценивать ее качество и достоверность становится все сложнее. Это ведет к формированию повышенного спроса ...
 • Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання 

  Єфанова, Тетяна І.; Efanova, Tetiana; Ефанова, Татьяна И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Дана стаття містить результати дослідження у сфері регіонального розвитку, зокрема огляд існуючих принципів і розробку ефективного підходу до аналізу регіонального простору задля покращення соціального та економічного ...
 • Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб 

  Гаврилюк, Ганна В.; Gavrilyuk, Ganna; Гаврилюк, Анна В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена вирішенню завдання аналізу вагомості характеристик потенційних позичальників – фізичних осіб в оцінюванні їх кредитоспроможності. Обґрунтовано доцільність застосування з цією метою методу нечіткого ...
 • Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах 

  Черняк, Олександр Іванович; Chernyak, Oleksandr; Черняк, Александр Иванович; Сікорський, Дмитро Олегович; Sikorskyi, Dmytro; Сикорский, Дмитрий Олегович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті проведено аналіз світового досвіду з управління інформаційними ризиками та обґрунтовано необхідність створення комплексного підходу до оцінювання рівня інформаційних ризиків як у корпоративних системах загалом, ...
 • Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У роботі проведено детальний аналіз існуючих теорій щодо виникнення та протікання кризових явищ в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Дано визначення об’єкта дослідження. Виділені його характерні особливості та ...
 • Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків 

  Соловйов, Володимир М.; Soloviev, Vladimir; Соловьёв, В. Н.; Тулякова, Анна Ш.; Tuliakova, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті запропоновано концептуально новий методологічний підхід до аналізу фінансових часових рядів, який автори застосовують разом з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цього підходу полягає в тому, ...
 • Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни 

  Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olha; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Miroshnychenko, Ihor; Мирошниченко, Игорь Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни, в рамках якого побудовано комплексну економіко-математичну модель, що складається з трьох рівнів ієрархії та ґрунтується на ...
 • Вибір архітектури нейромережі для розв’язання задачі класифікації надійності позичальників-фізичних осіб 

  Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Бень, Владислав П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена пошуку архітектури нейромережі, здатної найбільш ефективно здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Досліджено такі види архітектур нейронних мереж, як тришаровий персептрон і ...

View More