Recent Submissions

 • Проблеми кон’юнктури ринків у забезпеченні ефективності маркетингу і комерції підприємств 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті критично досліджено основні тенденції еволюції концепцій і підходів у визначенні та дослідженні кон’юнктури ринків, у спеціальному науково-практичному моделюванні та оцінюванні параметрів станів товарних ринків. ...
 • Коронавірус – новітня чума 2020 року. Шляхи виходу з глобальної кризи, спричиненої пандемією, для національних компаній 

  Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич; Могиленко, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуальність статті полягає в тому, що світ зіштовхнувся з глобальною кризою, з якої треба шукати шляхи виходу. Головною ідеєю статті є висвітлення проблеми приходи глобальної кризи, а також її вплив на національну економіку. ...
 • SMART-продукти в логістичній діяльності підприємств 

  Хмурковський, Геннадій Володимирович; Hmurkovskyi, Hennadii; Хмурковский, Геннадий Владимирович; Голобородько, Євгеній (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Уточнено основні напрямки цифрових перетворень в логістиці. Проаналізовано ефекти від кожного з напрямків. Наведені приклади успішної цифровий трансформації логістичних компаній. The main directions of digital transformations ...
 • Керування ланцюгами постачання Е2Е (end-to-end) 

  Машина, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У сучасній економіці дуже важливо вміти не тільки оптимізувати витрати, але і знаходити нові інноваційні рішення для збереження стійкості бізнесу в непростих і погано передбачуваних макроекономічних умовах. У роботі ...
 • Маркетингове управління, як засіб підвищення ефективності роботи гірничо-збагачувальних комбінатів 

  Ляденко, Тетяна Володимирівна; Lyadenko, Tetyana; Ляденко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  На основі короткого аналізу визначено основні проблеми української металургійної промисловості, та запропоновано основні напрями оптимізації, які базуються на маркетинговому управлінні ГЗК. Based on a brief analysis, the ...
 • Маркетинг в діяльності кіберспортивної організації на прикладі Natus Vincere 

  Косарева, Тетяна Вікторівна; Kosareva, Tetyana; Косарева, Татьяна Викторовна; Сиромля, Валентин (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуальність роботи полягає в тому, що маркетинг по своїй суті є дуже складним та багатогранним поняттям, яке потребує систематизації та конкретизації. Саме для цього і служить поняття комплексу маркетингу, що дозволяє ...
 • Використання інструментів інтернет-маркетингу як ефективний вид просування товарів та послуг 

  Івановська, Анна-Софія; Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Питання ефективної маркетингової діяльності в інтернет-середовищі в контексті просування продукції є надзвичайно актуальним. Воно проявляється при виборі оптимальних каналів просування в Інтернеті, що дозволять підприємству ...
 • Робота з «лідерами думок» як сучасний інструмент розвитку бренду 

  Бондаренко, Світлана; Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розкрито фундаментальне значення роботи з «лідерами думок» для розвитку бренду. Описано різні алгоритми та принципи функціонування даного інструменту маркетингу. Проаналізовано вплив роботи з блогерами на підвищення ...
 • Особливості створення та функціонування віртуальних підприємств 

  Зубко, Єлизавета; Хмурковський, Геннадій Володимирович; Hmurkovskyi, Hennadii; Хмурковский, Геннадий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розкрито сутність та причини створення віртуальних підприємств. Досліджено основні переваги та недоліки віртуальних підприємств. Досліджено особливості і специфіку діяльності віртуальних організацій в умовах впливу чинників ...
 • Розробка оптимальної інноваційної стратегії підприємства 

  Рогоза, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У дослідженні визначено, що однією з основних умов досягнення покращення економічної ситуації в Україні є розвиток інновацій на підприємствах. При цьому важлива роль належить компаніям що дотримуються наступних економічних ...
 • Перспективи розвитку моделі «підприємницький університет» в Україні 

  Дуріхіна, Олена Володимирівна; Durikhina, Olena; Дурихина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Перспективи розвитку вищої освіти в Україні згідно світових стандартів, залежать, насамперед, від інноваційної складової при організації навчального процесу. Наукові дослідження впливають на соціальний розвиток університетів. ...
 • Стан, проблеми та перспективи розвитку Інтернет-торгівлі продуктами харчування в Україні 

  Коломієць, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  З використанням вторинної інформації встановлено перспективність розвитку Інтернет-торгівлі продуктами харчування України. Визначено сегментацію послуг доставки продовольчих товарів та готових страв. Охарактеризовано та ...
 • Етапи розвитку електронної торгівлі в Україні 

  Дима, Олександр Олексійович; Dуma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті розглядається періодизація розвитку електронної комерції в Україні. Виділено чотири ключових етапи де основними критеріями обрано розвиток інтернет-магазинів, супутні сервіси та логістика. Аналіз дозволив виявити ...
 • Agridigital & e-commerce 

  Zarytska, Nataliia; Зарицька, Наталія Петрівна; Зарицкая, Наталия Петровна; Zakrutko, Lesya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  A growth of agricultural production due to digital technologies is obvious. The driver in modern trade of agricultural products is online trading platforms. The research is dedicated to the development of digital commerce ...
 • Діджитал інструменти в навчанні та адаптації персоналу логістичної сфери 

  Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуалізовано питання використання сучасного інструментарію в сфері навчання персоналу логістичної сфери. Наведено приклади використання діджитал інструментів серед успішних компаній. Визначено перспективи використання ...
 • Діджиталізація ланцюгів постачання компаній 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Дослідження діджиталізації бізнес-процесів в управлінні ланцюгами постачання має виключне значення для українських компаній. Впровадження сучасних інформаційно-технологічних рішень в логістичні та супровідні процеси вимагає ...
 • Забезпечення ефективності інвестицій у логістику підприємств 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Окреслено проблематику забезпечення ефективності інвестицій у логістику сучасних підприємств. Показано роль і значущість стратегічної оптимізації у розвитку логістичних систем. Акцентовано увагу на проблемних аспектах ...
 • Як COVID-2019 може змінити майбутнє світової логістики? 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Катрич, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У даній роботі розглянуто потенційний вплив коронавіруса на ринок логістики. This paper considers the potential impact of coronavirus on the logistic market. В данной работе рассмотрено потенциальное воздействие коронавируса ...
 • EDI – сучасні виклики 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К.; Непша, Павло Вікторович; Nepsha, Pavlo; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Окреслено проблематику використання EDI технологій на українському ринку. Показано перевали та недоліки використання електронного документообігу сучасними підприємства при організації руху матеріального потоку. Акцентовано ...
 • The ternary analytic system for decision-making 

  Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Олексій Іванович; Олексюк, Алексей Иванович (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2015)
  The findings of the research on the new approach to decision-making in the current business environment have been presented. The study has been focused on the techniques of the business performance evaluation and developing ...

View More