Recent Submissions

 • Адміністративно-правове регулювання підготовки юристів у вищих навчальних закладах США 

  Богданець, Аліна Вікторівна; Bohdanets, A. V.; Богданец, Алина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання підготовки юристів у вищих навчальних закладах США, сформульовано пропозиції щодо запозичeння Україною зарубіжного досвіду в даній сфері.
 • Правові аспекти розвитку національної системи закладів вищої освіти 

  Уложенко, Вадим Миколайович; Ulozhenko, Vadym; Уложенко, Вадим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено окремі аспекти правового статусу закладів вищої освіти, надано порівняльну характеристику норм Закону України «Про вищу освіту» 2002 р., Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. та змін до Закону України ...
 • Фундаментальні цінності в античній освітній традиції: «європеїзація» юридичної освіти в Україні 

  Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Irina; Шаркова, Ирина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена історичним і методологічним проблемам юридичної освіти. Досліджено актуальність цієї проблеми та основні джерела її подальшого вивчення. Здійснений аналіз дозволяє дійти висновку про те, що римська правова ...
 • Міжнародно-правове регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної реклами на телебаченні (порівняльно-правовий аспект) 

  Скрицька, Надія Анатоліївна; Skrytska, N. A.; Скрицкая, Надежда Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено правове регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної реклами на телебаченні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз правового регулювання досліджуваної сфери у державах-членах ЄС і в Україні.
 • New concepts in europeazation of private law after the 2016 Brexit referendum: some experience in interpretation of law 

  Haidulin, Oleksandr; Гайдулін, Олександр Олександрович; Гайдулин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  The paper deals with the methodological problems of the legal interpretation of the term «Europeazation». The relevance of the problem and the main sources of further research is investigated. This analysis allows us to ...
 • Проблеми захисту цивільних прав та інтересів суб’єктів виконання іпотечного зобов’язання 

  Дмитренко, В. Ю.; Dmytrenko, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано особливості механізму захисту цивільних прав та інтересів суб’єктів виконання іпотечного зобов’язання. Розглянуто найпоширеніші випадки порушення цивільних прав та інтересів суб’єктів виконання ...
 • Медіація у вирішенні господарських спорів 

  Залізняк, Віталій Анатолійович; Zalizniak, V. A.; Зализняк, Виталий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено медіацію як альтернативний добровільний спосіб вирішення господарських спорів. Виділено та проаналізовано ознаки медіації в господарському процесі. Виявлено основні недоліки застосування медіації в ...
 • Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини 

  Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті аналізуються проблеми категорії «право на право», яка заперечується багатьма вченими. Автор доводить, що «право на право» спирається на юридичну фікцію «майнове право є річчю», втілює в собі ідею ідеальної речі і ...
 • Адміністративно-правовий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

  Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, V. M.; Остапович, Вячеслав Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено особливості адміністративно-правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проблеми правового регулювання та шляхи реформування з метою забезпечення реалізації права ...
 • Адміністративно-правове регулювання надання пільг, компенсацій і пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

  Глущенко, С. А.; Hushchenko, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті аналізуються деякі проблеми адміністративно-правового регулювання надання пільг, компенсацій і пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Посада помічника-консультанта в системі апарату Верховної Ради України 

  Богдан, Богдана Володимирівна; Bohdan, B. V.; Богдан, Богдана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових засад здійснення своїх повноважень помічником-консультантом народного депутата в Україні, правовому регулюванню його діяльності. Розглянуто актуальні зміни, яких зазнало ...
 • Формування системи законодавчих обмежень щодо діяльності банків в Україні 

  Фукс, Наталія Анатоліївна; Fuks, Nataliya Anatoliyivna; Фукс, Наталия Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті обґрунтовано необхідність встановлення законодавчих обмежень щодо діяльності банків. Доведено важливість їх систематизації в Законі України «Про банки і банківську діяльність», який виступає базовим спеціальним ...
 • Особливості поняття «обмеження» як теоретико-правової категорії в праві 

  Чорна, В. Г.; Chorna, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У даній науковій статті досліджено правову природу та виокремлено особливості теоретико-правової категорії «обмеження». Автором виділено ознаки та акцентовано увагу на особливостях досліджуваного поняття як філософської, ...
 • Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект 

  Стрельченко, О. Г.; Strelchenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті зазначено, що більшість інститутів Японії діють на основі традиції, а державна влада сприймається як ціле, як єдиний захисник, якому вони вірять і довіряють, він керує порядком і виступає проти хаосу (цей знак ...
 • Стан і перспективи адаптації законодавства України до вимог ЄС у сфері кіберзлочинності 

  Маркарян, Марина Валеріївна; Markarian, Maryna; Маркарян, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено процес адаптації законодавства України відповідно до поставлених вимог ЄС у сфері кіберзлочинності, що є одним із етапів на шляху до майбутнього потенційного членства України в Європейському Союзі. Також ...
 • Питання правової гармонізації в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна–ЄС 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushniy, Serhii; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто питання гармонізації законодавства як елементу європейської інтеграції. На прикладі Угоди про асоціацію Україна-ЄС здійснено спробу визначити національно-правові проблеми, які виникають в Україні на ...
 • Конституційне та законодавче закріплення судової спеціалізації в Україні та міжнародний досвід 

  Намясенко, Ольга Кузьмінівна; Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьминична (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена аналізу проблем правового регулювання принципу судової спеціалізації в Україні та міжнародного досвіду його реалізації. Досліджено історичні етапи визначення судової спеціалізації в Конституції України ...
 • Правовий аналіз можливих «прихованих» ризиків незакритих карткових рахунків 

  Пожидаєва, Марія Анатоліївна; Pozhydaeva, M. A.; Пожидаева, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті зроблено спробу проаналізувати правові наслідки незакриття банківських карткових рахунків і розкрити можливі ризики такого стану для їх власників.
 • Загальна характеристика законодавчого регулювання взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами України 

  Кузьменко, О. В.; Kuzmenko, O. V.; Островський, С. О.; Ostrovsky, S. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У даній науковій статті здійснено аналіз законів України, якими урегульовано питання взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Cилами України. Акцентовано увагу на правових прогалинах ...
 • Адміністративно-правові засади використання міжнародної технічної допомоги в Україні 

  Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджуються адміністративно-правові засади використання міжнародної технічної допомоги в Україні.

View More