Collections in this community

Recent Submissions

 • Реалії фінансового забезпечення комунального господарства в Україні 

  Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13)
  У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення ...
 • Еволюція поглядів на сутність економічної організації в економічній літературі 

  Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
 • Вплив ефективності виконання орних земель підприємствами Чернігівської області на їх якісний стан 

  Дворецький, Анатолій Миколайович; Dvoreckui Anatoly (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто та визначено вплив використання орних земель підприємствами Чернігівської області у 2008 році на їх якісний стан. Зокрема, проаналізовано внесення органічних і мінеральних добрив, динаміку агрохімічних показників ...
 • Еволюція економічної теорії інновацій 

  Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
 • Процес підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях 

  Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
 • Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
 • Теоретичні аспекти диверсифікації міжнародної торгівлі 

  Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
 • Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

  Савицький, Едуард Едуардович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу ...
 • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

  Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
 • Передумови структурних перетворень економіки України 

  Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
 • Економічна політика України в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення 

  Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
 • Класифікація здатностей підприємства 

  Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
 • Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: інституційний підхід 

  Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
 • Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні 

  Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
 • Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості 

  Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
  Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...
 • Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
 • Моделювання системи ключових показників ефективності діяльності організації 

  Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
 • Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України 

  Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
 • Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди 

  Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
 • Розвиток органічного виробництва в Україні та світі 

  Добровольська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як ...

View More