Collections in this community

Recent Submissions

 • Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту 

  Мякишевська, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного ...
 • Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик» 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних ...
 • Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму» 

  Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного ...
 • Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України 

  Зарицька, Наталія Петрівна; Zarizka Natalya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.
 • Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань 

  Стрельбіцька, О. П.; Strelbizka O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
 • Шляхи залучення інвестиційного капіталу 

  Саханда, Владислав Володимирович; Sahanda Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
 • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи 

  Білоус, Є. Є.; Bilous E. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті наголошується на проблемах, які виникають під час використання технологій управління. Здійснено огляд історичного розвитку двох типів інформаційних систем — систем підтримки прийняття рішень та експертних ...
 • Напрями реформування ринку цукру в Європейському союзі 

  Ярчук, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Охарактеризовано напрями, окреслено перспективи та наслідки реформування ринку цукру в Європейському Союзі.
 • Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності 

  Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Дана стаття присвячена проблемам розвитку участі банків у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автор досліджує напрямки отримання банками доходів від функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
 • Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки 

  Верба, Денис Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті запропоновано процедури розрахунку розмірів заробітної плати, застосування яких дозволяє компаніям, яким властиві значні коливання обсягів виручки, поєднувати принципи економічної ефективності й соціальної ...
 • Інституційні аспекти регулювання міжнародного туризму: досвід європейських країн 

  Толочко, Анна Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена дослідженню інституціональної структури регулювання туристичної галуззі на національному рівні. Розкрито специфіку державного регулювання туристичної галузі на прикладі окремих країн європейського регіону ...
 • Адаптація міжнародного досвіду регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки України 

  Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті висвітлено сучасні підходи до трактування державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств і представлено авторські пропозиції щодо його удосконалення на основі ефективного міжнародного ...
 • Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2011)
  Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено ...
 • До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції 

  Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена визначенню сутності економічних категорій «конкуренція та суперництво», їх характеристикам і співвідношенню в глобальній економічній системі. Доведено, що суперництво — є вищою формою прояву конкурентної ...
 • Фінансовий ринок України в умовах інтеграції в глобальне економічне середовище 

  Салмінський, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто міжнародна міграція капіталу, яка супроводжує процес інтеграції національної економіки до глобалізованого фінансового простору.
 • Актуальні проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості 

  Салмінська, М. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості в Україні.
 • Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг 

  Руденко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті проаналізовано сутність послуг з точок зору різних науковців, сформульовано авторське визначення цієї категорії. Розглянуто класифікацію послуг за різними критеріями, переваги та недоліки кожної із систем. ...
 • Аналіз особливостей носіїв маркетингових комунікацій на підприємствах послуг мобільного зв’язку України 

  Ремезь, Юлія Борисівна; Remez, Yuliia Borysivna; Ремез, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті проаналізовано інструментарій маркетингових комунікацій, що застосовують підприємства послуг мобільного зв’язку України. Розглянуто не традиційні носії інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій.
 • Поширення телероботи як фактор соціально-економічного розвитку 

  П’ятецька, Олена Станіславівна; Pyatetskaya, O.; Пятецкая, Елена Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В статті досліджуються основні детермінанти соціальноекономічних відносин в умовах телероботи. Аналізуються мотиваційні компоненти телероботи, а саме, трудова поведінка працівника та відмінності традиційної системи ...
 • Процес формування дилерської мережі та критерії відбору учасників каналу 

  Непша, Павло Вікторович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено основні аспекти розвитку системи розподілу, розроблено рекомендації щодо формування посередницької мережі. Сформовано критерії оцінки учасників каналу розподілу.

View More