Recent Submissions

 • Лідерські амбіції Китаю та США у парадигмі глобальної біполярності 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджено принципові передумови, зміст і наслідки американо-китайського партнерства у парадигмі глобальної біполярності, незважаючи на певні стримуючі фактори та взаємне напруження у відносинах, обґрунтовано доцільність ...
 • Імперативи розвитку сфери міжнародного туризму та гостинності 

  Гринько, Т. В.; Hrynkо, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено динаміку та імперативи розвитку міжнародного туризму та гостинності. Визначено головні фактори, які обумовлюють розгортання сучасних трендів у сфері туризму та гостинності. Розглянуто тенденції ...
 • Енергетичний розвиток України як засіб забезпечення економічної безпеки країни 

  Адаменко, С. В.; Adamenko, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті з позицій системного підходу обґрунтовано можливості використання моделі енергетичного балансу країни як інтегрованого способу забезпечення безпеки економіки України. З цією метою в статті проведено аналіз ...
 • Дослідження ефективності основних змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 

  Жук, А. О.; Zhuk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена дослідженню ефективності основних змін до Закону України «Про публічні закупівлі», які пропонуються законопроектами, які перебувають на розгляді у Верховній Раді Украї- ни. Досліджено та узагальнено ...
 • Нормативні особливості планування і обліку витрат на заробітну плату ЗВО в контексті управління державними фінансами 

  Коритник, Л. П.; Korytnyk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження особливостей нормування механізму планування й обліку витрат на заробітну плату ЗВО. Визначено, що витрати на заробітну плату становлять вагомий вартісний вплив на собівартість ...
 • Структурно-динамічний аналіз сучасного стану розвитку легкої промисловості України 

  Заріцька, Н. М.; Zaritskya, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті подано результати аналізу сучасних тенденцій іструктурно-динамічних змін у розвитку підприємств легкої промисловості України з метою виявлення найгостріших проблем і негативних чинників, що впливають на подальший ...
 • Інновації та забезпечення їх банківського кредитування в Україні 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Олійник, А. Ю.; Oliinyk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено еволюцію поглядів на сутність інновацій, їх роль у розвитку суспільства. Наведено класифікаційні ознаки для виокремлення їх видів. Обґрунтовано підхід до поділу інновацій на закриті та відкриті. ...
 • Таксономічний аналіз розвитку інноваційного підприємництва 

  Якушева, Наталія Валентинівна; Yakusheva, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі проведено таксономічний аналіз розвитку інноваційного підприємництва. Проаналізовано інноваційну активність підприємств в Україні. Розглянуто три методи таксономічного аналізу, вибрано найефективніший та доцільніший ...
 • Сучасні методичні підходи до оцінювання капіталу підприємства 

  Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdaliuk, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У науковій статті подано результати наукового упорядкування методичних підходів до оцінювання капіталу підприємств, які були з певним рівнем умовності об’єднані у такі тематичні напрями: процесний, атрибутивний, результатний, ...
 • Методичні підходи трансформації бізнес-структур в умовах розвитку digital-економіки 

  Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, L.; Николенко, Лариса Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні напрями розвитку екосистеми цифрової економіки й роль інформаційних технологій у трансформації всіх внутрішніх процесів компанії, що використовують їх як конкурентні переваги в своїй діяльності. ...
 • Маркетингове забезпечення ефективності інвестицій у логістику промислових підприємств 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті окреслено проблематику забезпечення ефективності інвестицій у маркетинг і логістику сучасних промислових підприємств. Показано роль і значущість стратегічної маркетингової оптимізації у розвитку логістичних систем ...
 • Використання статистичних методів для вибору методики розрахунку ринкового інтервалу рентабельності в процесі підготовки документів з трансфертного ціноутворення 

  Чижикова, О. В.; Chyzhykova, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена актуальним питанням використання принципу «витягнутої руки» в межах ТНК, за яким компанія повинна погодити умови, що забезпечують ринковий рівень націнки. Одним із найважливіших завдань менеджменту ТНК ...
 • Методичні аспекти вимірювання стратегічної результативності підприємств металургійної галузі 

  Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, Hanna V.; Янголь, Анна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті подано розроблений для підприємств металургійної галузі концептуально-методологічний підхід до вимірювання синтетичного показника стратегічної результативної діяльності та його складових, який передбачає вимір ...
 • Стратегічний контролінг як чинник забезпечення економічної ефективності новаторських продуктів компанії 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  За результатами дослідження було проаналізовано теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації контролінгової діяльності на підприємстві через комплекс управлінських технологій, що спрямована на визначення ...
 • Сутність криптовалют та перспектива розвитку в Україні 

  Чайковська, М. А.; Tchaikovska, M.; Чупенко, Д. І.; Chupenko, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Новий вид валюти — криптовалюта. У статті розглянуто сутність, можливості та перспективи розвитку криптовалюти. Економіка не стоїть на місці, адже наш світ змінюється, поряд із тим до паперових грошей долучаються й електронні ...
 • Інвестиційна політика підприємства як складова стратегії його розвитку 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Поночовна, А. О.; Ponochovna, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті визначено роль інвестиційної політики підприємства в його розвитку. Розглянуто інвестиційну політику як частину реформування організації, що спрямована на забезпечення оптимального використання інвестиційних ...