Collections in this community

Recent Submissions

 • Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва 

  Черницька, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-18)
  У статті досліджено феномен міжнародного науково-технічного співробітництва в межах окремих регіонів, передумови та фактори його формування. Проаналізовано еволюцію, основні сутнісні риси, моделі та тенденції розвитку ...
 • Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів 

  Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05)
  У даній роботі розглянуто вплив глобалізації та глобальних інтеграційних процесів на формування фінансового сектора, що характеризується збільшенням фінансових потоків, де провідну роль відіграють ТНК і ТНБ. Вивчення ...
 • Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-22)
  У статті розглянуто функціонування і розвиток Європейського Союзу (ЄС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) в умовах глобальної нестабільності та обґрунтована рівна значущість в сучасних умовах інтеграції України з цими ...
 • Трансформація вимог формування нового економічного порядку 

  Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-14)
  Стаття присвячена дослідженню формування нового економічного порядку. Проаналізовані основні етапи його формування. Сформульовані вимоги до формування нового економічного порядку. Виокремленні певні особливості та зміні у ...
 • Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Свєтлов, Андрій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12)
  У статті оцінено ефективність діючих механізмів реалізації національних інтересів США на глобальному рівні за умов загострення міжнародної конкуренції та формування нових центрів світового економічного суперництва. На ...
 • Методологічний дискурс міжнародної економічної політики 

  Філіпенко, Антон (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-01)
  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів – з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної ...
 • Фінансова євроінтеграційна політика України 

  Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-07-23)
  У статті розглянуто теоретичні засади закономірної природи становлення глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем, яка обумовлена, насамперед, дією об’єктивних економічних законів. Доведено, ...
 • Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі 

  Гордєєва, Тамара Федорівна; Hordieieva, Tamara (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-02)
  У статті досліджено новітні тенденції, що спостерігаються у сфері суперечливих відносин між країнами у міжнародній торгівлі, які зумовлюють зміни у парадигмі міжнародних торговельних суперечок. Виявлено, що останнім часом ...
 • Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  Досліджено детермінанти розвитку сировинних ринків та особливості їх формування в умовах глобалізації світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано агропродовольчий ринок як один з найважливіших у сфері матеріального ...
 • Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Резнікова, Наталія Володимирівна; Lutsyshyn, Zoryana; Reznikova, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-21)
  У статті досліджено природу валютної війни як ознаки неопротекціонізму в умовах глобальних викликів, що постали перед світовою валютною системою, яка вступила в черговий трансформаційний період. Проаналізовано механізм ...
 • Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС 

  Гончарук, Андрій Іванович; Троян, Ірина Анатоліївна; Honcharuk, Andrii; Troian, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-26)
  Стаття присвячена обґрунтуванню торговельно-економічних пріоритетів інтеграції України у Чорноморське економічне співробітництво. Проаналізовано інтеграційні можливості країни, що охоплюють такі вектори, як західноєвропейський ...
 • Імплементація парадигми економіки знаньу стратегії національного економічного розвитку 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Дорошенко, Олександра Сергіївна; Lukianenko, Dmytro; Lukianenko, Olga; Doroshenko, Olexandra (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-30)
  У статті досліджено парадигми економіки знань і фактори її впливу на розвиток національних економік в умовах трансформації глобального конкурентного середовища. Проведено методологічну ідентифікацію базових категорій і ...