Recent Submissions

 • Нечіткі технології в брендинзі 

  Штовба, С. Д.; Штовба, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-27)
  Процеси створення, виведення на ринок та експлуатації брендів характеризуються невизначеністю різної природи, що обумовлено труднощами прогнозування реакції великої групи людей. Одним із найбільш ефективних інструментів ...
 • О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики 

  Сигал, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
  Данная работа посвящена вопросам совместного применения в экономике теории игр и нечёткой математики. В статье предложен процесс построения нечётких множеств наиболее надёжных объектов (проектов). Для оценки значений функций ...
 • Нейро-нечітка модель оцінки ступеня проблемності кредиту 

  Притоманова, О. М.; Білай, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-17)
  У статті обґрунтовано методологічний підхід і побудовано математичну модель оцінки ступеня проблемності кредиту на основі нейро-нечітких технологій. Розроблена нейро-нечітка модель забезпечує високу адекватність на відносно ...
 • Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки 

  Ольховська, О. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20)
  Запропоновано систему показників діяльності страхових компаній, яка базується на принципах прозорості, повноти, доступності, наявності статистичної бази та дозволяє діагностувати страховиків, що працюють стабільно, і чий ...
 • Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві 

  Кічкіна, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27)
  Стаття присвячена удосконаленню страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві шляхом математичного моделювання та використання інформаційних технологій з метою оптимізації розміру страхових ...
 • Оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці 

  Завгородня, Т. П.; Гаврилюк, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05)
  В статті розглянуто особливості врахування невизначеності у судженнях експертів за допомогою використання нечітких відношень переваги у методі парних порівнянь при здійсненні оцінювання можливості коригування видів робіт ...
 • Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств 

  Матвійчук, Андрій Вікторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-17)
  У статті розроблено концептуальний підхід до моделювання фінансової стійкості підприємств, що полягає в оцінюванні стану компанії шляхом діагностування можливості її банкрутства за рахунок пошуку аналогій між показниками ...
 • Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Мельник, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-28)
  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Зроблено формалізований опис нечіткої ієрархічної моделі оцінювання якості засобів ...