Collections in this community

Recent Submissions

 • Методичний та прикладний аспекти нечітко-множинного підходу до врахування невизначенності в межах економічного обгрунтування інвестиційних проєктів 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена нечітко-множинному підходу до моделювання невизначеності й ризику під час економічного обґрунтування заходів з реального інвестування, які плануються і реалізуються у формі проєктів. Спочатку на узагальненому ...
 • Біткойн як гроші, товар і биржовий актив 

  Фертікова, Тетяна Михайлівна; Fertikova, Tatyana; Фертикова, Татьяна Михайловна; Стеценко, Альона Володимирівна; Stetsenko, Alyona; Стеценко, Алена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено перспективи застосування криптовалют на прикладі біткойнів у світі загалом та в Україні зокрема. Об’єктом дослідження виступає процес обігу криптовалют, предметом дослідження є цифрова валюта біткойн. ...
 • Інтегральна оцінка фінансово-економічного стану сільськогосподарських підприємств 

  Ковальова, Аліна Олександрівна; Kovaleva, Alina; Ковалева, Алина Александровна; Танклевська, Наталія Станіславівна; Tanklevska, Nataliya; Танклевская, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено методичний підхід оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства за загальним інтегральним показником, побудованим на аналізі критеріальних показників: фінансової стійкості, ділової активності, ...
 • Вплив фінансових інститутів на економічне зростання національної економіки 

  Богун, Максим Михайлович; Bohun, Maksim (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Підвищення економічного розвитку України на основі ефективного перерозподілу фінансових ресурсів через механізм фінансового ринку є актуальним для забезпечення розвитку національної економіки. Для розкриття впливу фінансових ...
 • Впровадження підходів проєктного управління як інструменту впливу на стратегічний розвиток підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Карина Євгенівна; Sikorska, Karyna; Сикорская, Карина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено питання розвитку стратегічного управління проєктами, обґрунтовано проблему узгодження цілей проєктів із цілями розвитку організації, що реалізує проєкти. Запропоновано використання збалансованої системи ...
 • Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Galyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто питання особливостей визначення поняття корпоративної ідентичності та класифікації її видів. Проведено критичний аналіз праць науковців щодо трактування взаємозв’язку між ідентичністю і стратегією ...
 • Стратегічні пріоритети маркетингу і розвитку спільнот споживачів сучасних брендів 

  Бухта, Світлана Володимирівна; Bukhtа, Svitlana; Бухта, Светлана Владимировна; Шафалюк, Марина Степанівна; Shafalyuk, Marina; Шафалюк, Марина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті визначено ключові проблеми у забезпеченні високого рівня лояльності споживачів, ефективності маркетингу відносин і бренд-менеджменту сучасних компаній. Опрацьовано проблеми протиріч пріоритетів і результатів ...
 • Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і ...
 • Особливості розвитку платформної економіки у контексті неоінституціональної теорії 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, Vitalii; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому ...
 • Компетентнісний підхід у сфері вищої освіти України 

  Юринець, Зорина Володимирівна; Yurynets, Zoryna; Юринец, Зорина Владимировна; Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович, Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Дослідження присвячено аналізу впровадження компетентнісного підходу у сфері вищої освіти України. Виокремлено основні ознаки та подано характеристики моделей компетентностей. Встановлено послідовність формування ...
 • Сучасний стан та тенденції розвитку франчайзингу в торговельній сфері економіки України 

  Семенчук, Ірина Миколаївна; Semenchuk, Iryna; Семенчук, Ирина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню розвитку франчайзингу як чинника розвитку торгової галузі України. На основі актуальних статистичних даних охарактеризовано вплив франчайзингових угод на економіку країни в цілому. Сформульовано ...
 • Туристичний бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль та значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної ...
 • Сучасний стан та перспективи розвитку креативних індустрій за умов пандемії covid-19 

  Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliya; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено сучасний стан та можливі наслідки негативного впливу пандемії COVID-19 на розвиток креативних індустрій у глобальному масштабі та в Україні. Проаналізовано досвід різних країн світу у боротьбі з ...
 • Вплив організаційних процесів на ефективне використання і охо- рону ґрунтової системи 

  Белинська, Світлана Михайлівна; Belinska, Svitlana; Белинская, Светлана Михайловна; Горлачук, Валерій Васильович; Horlachuk, Valery; Горлачук, Валерий Васильевич; Лазарева, Олена Володимирівна; Lazarieva, Olena; Лазарева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розкрито теоретико-методологічні засади формування і реалізації еколого-економічної політики в умовах поширення процесів економічної глобалізації. Проаналізовано першопричини еколого-економічної і соціальної кризи ...
 • Organization of state financial control in order to ensure sustainable economic development 

  Skoryk, Maryna; Скорик, Марина Олегівна; Скорик, Марина Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  The article explores the theoretical, methodological and applied aspects of the organization of state financial control in order to ensure sustainable economic development of Ukraine. A comprehensive model of the organization ...
 • Теоретичні аспекти системного підходу щодо реалізації державної інвестиційної політики у сільському господарстві 

  Боровік, Любов Володимирівна; Borovik, Liubov; Боровик, Любовь Владимировна; Танклевська, Наталія Станіславівна; Tanklevska, Nataliya; Танклевская, Наталия Станиславовна; Олійник, Віктор Сергійович; Олейник, Виктор Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті окреслені принципи системного підходу щодо реалізації політичних цілей та побудована схема структурно-функціональної системи реалізації державної інвестиційної політики у аграрній галузі. Ефективність реалізації ...
 • Суть та значення державного фінансового контролю в Україні 

  Борисенко, Лариса Миколаївна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті зроблено огляд закордонних та вітчизняних досліджень щодо проблем та модернізації системи державного фінансового контролю. Доведено необхідність розробки єдиної понятійно-категоріальної бази державного фінансового ...
 • Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства в контексті інтеграції науки та бізнесу 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Alexander; Шапран, Александр Андреевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено підходи до оцінювання інноваційного розвитку підприємств різних сфер діяльності та запропоновано власний інтегральний підхід на основі формульного вигляду рівнів інноваційного розвитку, які включають в ...
 • Тенденції розвитку та впровадження інновацій підпрємствами сфери рітейлу 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Ann; Проскокова, Анна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За результатами дослідження встановлено основні тенденції, які характеризують інноваційну політику роздрібних підприємств, а саме: випереджаюче зростання частки онлайн-продажів та, як результат, розвиток концепції new ...
 • Національна інноваційна система як основа економічного зростання країни 

  Норд, Ганна Леонідівна; Nord, Ganna; Норд, Анна Леонидовна; Нетудихата, Костянтин Леонтійович; Netudykhata, Kostiantyn; Нетудыхата, Константин Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті обґрунтовано необхідність розбудови національної інноваційної системи як основи економічного зростання на теоретичному та емпіричному рівнях. Акцентовано увагу на класичній політичній економії, марксистській ...

View More