Recent Submissions

 • Глобальні виклики та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна; Хайнеманн, Андре; Heinemann, Andre (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена обґрунтуванню ключових глобальних викликів і тенденцій розвитку ринку цінних паперів у контексті цифровізації бізнес-процесів, появи новітніх фінансових інструментів і технологій, а також особливої ...
 • Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Система банківського нагляду являє собою еволюційний процес встановлення контролю за впровадженням регуляторних ініціатив, які базуються на корпоративних принципах банківського нагляду BCBS і включають ініціативи міжнародних ...
 • Міжнародні фінансові організації у процесах економічної модернізації країн 

  Сіденко, Світлана Володимирівна; Sidenko, Svitlana; Кульбіда, Максим Валерійович; Kulbida, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних і практичних аспектів функціонування міжнародних фінансових організації, які відіграють ключову роль у системі міжнародних економічних відносин і глобального управління, а також ...
 • Соціально відповідальна діяльність будівельних компаній у міжнародних ланцюгах поставок 

  Д’якон, Деніс; Djakons, Deniss; Асланзаде, Рустам; Aslanzade, Rustam (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розкрито необхідність та основні напрями формування соціально відповідального бізнесу в такій сфері підприємницької діяльності, як управління ланцюгами поставок. Показано, що це комплексна та інтегрована діяльність ...
 • Регуляторна конкуренція в цифровій економіці: нові форми протекціонізму 

  Панченко, Володимир Григорович; Panchenko, Volodymyr; Резнікова, Наталія Володимирівна; Reznikova, Nataliia; Булатова, Олена Валеріївна; Bulatova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено регуляторну конкуренцію в постіндустріальній цифровій економіці. Встановлено, що регуляторна конкуренція реалізується засобами неопротекціонізму, імперативом реалізації якого є стимулювання ...
 • Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі 

  Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olha; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Нямещук, Ганна Валеріївна; Niameshchuk, Anna; Нямещук, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі досліджено феномен становлення платформної економіки і запропоновано методологічний формат ідентифікації її ключових понять — «платформний продукт», «платформний проєкт», «платформні інвестиції», «платформні ...
 • Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. Формування нового ...