Recent Submissions

 • Системний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в бізнесі 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Управлінське рішення є одним з основних засобів управління. В умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища управлінські рішення повинні прийматися швидко. При цьому особливо актуальним становиться проблема ...
 • Технологія Blockchain в системі захисту інформації 

  Четверіков, І. О.; Chetverikov, I. O.; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Незважаючи на постійне удосконалення технологій захисту даних і створення нових засобів, їх вразливість у сучасних умовах не тільки не зменшується, а й постійно зростає. Це пов’язано з тим, що зловмисники завжди знаходяться ...
 • Захист корпоративної інформації на мобільних пристроях 

  Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич; Пархоменко, Іван Іванович; Parkhomenko, I. I.; Пархоменко, Иван Иванович; Кириленко, А. І.; Kyrylenko, A. I.; Вадис, К. А.; Vadis, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Захист мобільних пристроїв важливий, як і захист будь-яких інших пристроїв. Число шкідливих програм, веб-сайтів і фішингових атак, націлених на мобільні телефони, зростає з кожним днем. На мобільних пристроях може зберігатися ...
 • Вплив владних рішень на обсяг та динаміку тіньової економіки 

  Семашко, Катерина Анатоліївна; Semashko, K. A.; Семашко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  На сьогоднішній день явище тінізації економіки присутнє у багатьох країнах світу. Тіньова економіка (ТЕ) паразитує на тілі офіційної або легальної економіки (ЛЕ), а це негативно впливає на економічну стабільність і ...
 • Концепція стрестестування ринкового ризику з використанням методів економетричного моделювання 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з одного боку проведення стрес-тестування ризиків банку, в тому числі ринкового, є обов’язковою регуляторною вимогою, а з іншого боку немає чітких рекомендацій щодо її якісної ...
 • Використання стратифікованого семплінгу контрольної вибірки для покращення предикативності моделей бустінгових дерев рішень 

  Пирогов, В. І.; Pyrohov, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено дослідження щодо забезпечення стабільності результату класифікації кредитоспроможності позичальника фізичної особи банку за допомогою алгоритму бустінгових дерев рішень з використанням стратифікованого ...
 • Моделювання загроз процесу європеїзації пенсійної системи України 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Позднякова, Л. О.; Pozdnyakova, L. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В роботі виокремлено основні етапи реформування пенсійної системи України та здійснено аналіз основних показників. Проаналізовано показники доходів і видатків Пенсійного Фонду України по кожному із виокремлених етапів ...
 • Progressive Web Applications: революційні зміни у веброзробці 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Чернявський, К. І.; Chernyavskyi, K.I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних засад та практичних аспектів використання нової технології створення вебдодатків — Progressive Web Applications (PWA), яка була анонсована Google у 2015 році. PWA — це ...
 • Аналіз стратегічного позиціонування та тенденцій розвитку авіаційних перевезень в Україні 

  Кириленко, О. М.; Kirilenko, O. M.; Новак, В. О.; Novak, V. O.; Разумова, К. М.; Razumova, K. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Рівень розвитку транспортної системи держави є однією з найважливіших ознак її технологічного прогресу. Роль авіаційного транспорту в економіці України зростає щороку. Збільшуються обсяги перевезень пасажирів, вантажів і ...
 • Оцінка та прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ України 

  Домінова, Інна Володимирівна; Dominova, Inna; Доминова, Инна Владимировна; Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто модель динамічної нормативно-індексної оцінки ймовірності банкрутства банківських установ України з урахуванням особливостей їх функціонування, що ґрунтується на авторському методологічному ...
 • Модифікація методів дослідження системи різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами для аналізу загроз соціо-безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Лютий, Олександр Іванович; Liutyj, O. I.; Лютый, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В роботі досліджено модельну задачу побудови і аналізу стійкості стану соціо-безпеки з точки зору загроз, які склалися для населення країн світу в теперішній час в умовах невизначеності, знайдено умови її стабілізації в ...
 • Використання евристичних і еволюційних алгоритмів для розв’язання задач управління 

  Грибков, С. В.; Hrybkov, S. V.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті висвітлено нові наукові результати, а саме математичну модель планування виконання замовлень, а також запропоновано модифікований алгоритм LBA, що забезпечує формування альтернативних планів виконання замовлень, ...
 • Системний аналіз гедоністичних індексів цін для хмарних обчислень 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вивчення хмарних сервісів як економічних явищ є актуальним, тому що вони є вагомим ресурсом підвищення ефективності роботи підприємств і організацій. Підприємствам доцільно розробляти економіко-математичні моделі для ...
 • Огляд ключових технологічних трендів продажу квитків на видовищні заходи 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Плахтій, М. О.; Plakhtiy, M. O.; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Продаж квитків сьогодні є не просто одним з етапів підготовки до видовищного заходу, але багатогранним і трудомістким процесом. І справа не тільки в мінливих перевагах аудиторії і вимогливості сучасного глядача. Стрімко ...
 • До питання визначення розміру бюджету рекламної кампанії 

  Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вибір найкращого методу серед різномаїття підходів до визначення розміру рекламних бюджетів є задачею вибору альтернатив. Для успішного вирішення даної задачі потребується врахування різноманітних чинників, які визначають ...